Marcus 6,6b-13

Inleiding

Begin van de missie, de (uit)zending van Jezus’ leerlingen. Fundamenteel is: ze zijn begiftigd met macht over onzuivere geesten/demonen en moeten gaan vol vertrouwen op wat ze onderweg zullen ontvangen aan leefkost.

Vertaling

6
En hij ging rond langs de dorpen in deze omtrek,
terwijl hij onderricht gaf.
7
Dan roept1 hij de twaalf bij zich,
en hij begon ermee2 hen eropuit te sturen,
twee aan twee,
en hij gaf hen macht over de onzuivere3 geesten.
8
Hij droeg hen ook op
om niets mee te dragen onderweg,
behalve alleen4 een staf,
geen brood, geen zak, geen koper(geld) in de gordel,
9
maar wel sandalen ondergebonden —
‘en trek ook niet twee5 hemden aan!’
10
Hij zei ook tegen hen6:
‘Waar je een huis binnengaat7,
blijf daar tot je daar weer uit8 weggaat.
11
En een plaats die jullie niet ontvangt9
en waar ze niet naar je horen10
daar ga je uit weg,
schud het stof onder je voeten uit,
tot een getuigenis voor11 hen.’
12
Zo zijn ze eropuit12 gegaan
en ze bazuinden rond13
dat ze zich zouden14 omkeren15,
13
en vele demonen gooiden ze eruit
en ze zalfden veel verzwakten16 met olie
en genazen hen.

Noten

 1. Opmerkelijk praesens, voor de spanning en urgentie in het verhaal handhaaf ik dat wel.↩︎
 2. Zo vertaald om het ingrijpende moment van de uitzending te markeren; weggelaten in NBV21.↩︎
 3. Ik geef de voorkeur aan deze vertaling, boven het ouderwetse en obligate ‘onreine’.↩︎
 4. Zo dubbelop staat het er.↩︎
 5. In NBV21 veralgemeend tot ‘extra’.↩︎
 6. ‘Tegen hen’ weggelaten in NBV21.↩︎
 7. NBV21 vertaalt ‘onderdak krijgen’ — haalt de actie van ‘binnengaan’ weg en verliest het ook metaforische woord ‘huis’.↩︎
 8. NBV21 veralgemeniseert met de vertaling ‘verder’, verliest het steeds terugkomende ‘uit’.↩︎
 9. Wat jammer dat de NBV21 dit mooie woord weglaat, ‘ontvangen’ is zoveel concreter en actiever dan ‘welkom zijn’↩︎
 10. De NBV21 voegt ‘willen’ toe.↩︎
 11. NBV21 heeft ’tegen’ — is wat voor te zeggen.↩︎
 12. De NBV21 verliest weer het woordje ‘uit’ en voegt ‘op weg’ in.↩︎
 13. Veelzeggend in deze letterlijke vertaling; in NBV21 afgezwakt tot ‘oproepen’.↩︎
 14. Geen ‘moeten'(NB), er staat geen hulpwerkwoord bij ‘omkeren’.↩︎
 15. NBV21 ’tot inkeer komen’; ik vind ‘omkeren’ krachtiger om het voorvoegsel ‘meta-‘ weer te geven.↩︎
 16. NB ‘stumpers’, klinkt neerbuigend; ‘verzwakten’ is opener dan het beperkende ‘zieken’ in de NBV21.↩︎
Scroll naar boven