Johannes 21,15-25

Vertaling

15
Wanneer zij dan maaltijd gehouden hebben,
zegt Jezus tegen Simon Petrus:
‘Simon-van-Johannes,
heb je mij lief1, méér dan zij?’
Hij zegt tegen hem:
‘Ja heer,
u weet wel dat ik uw vriend ben!’2
Hij zegt tegen hem:
‘Hoed mijn bokjes!’3
16
Hij zegt weer tegen hem, voor de tweede keer:
‘Simon-van-Johannes,
heb je mij lief?’
Hij zegt tegen hem:
‘Ja heer,
u weet wel dat ik uw vriend ben!’
Hij zegt tegen hem:
‘Weid4 mijn schapen!’
17
Hij zegt tegen hem voor de derde keer:
‘Simon-van-Johannes,
ben je mijn vriend?’
Petrus werd bedroefd5
omdat hij voor de derde keer tegen hem zei:
‘Ben je mijn vriend?’
En dan zegt hij tegen hem:
‘Heer, alles weet u toch?
u kent mij toch, dat ik uw vriend ben?!’
Hij zegt tegen hem:
‘Hoed mijn schapen!’6
18
Het is zeker,
ja zeker, zeg ik je:
“Toen je jonger was,
omgordde je jezelf
en ging je waarheen je wilde;
maar wanneer je oud geworden bent,
zul je je handen uitstrekken7
en een ander zal je omgorden
en brengen waar je niet heen wilt.”‘
19
Dat zei hij als een teken daarvan
met welke dood hij God zou eren.
En als hij dat gezegd heeft,
zegt hij tegen hem:
‘Volg mij!’8
20
Als Petrus zich omdraait,
ziet hij de leerling volgen welke Jezus lief had,
die ook bij de maaltijd aan zijn borst gevallen was
en gezegd had:
‘Heer, wie is het die u overlevert?’
21
Als Petrus hem ziet,
zegt hij tegen Jezus
‘Heer, maar wat met hem?’9
22
Jezus zegt tegen hem:
‘Als ik wil dat hij blijft,10 totdat ik kom,
wat gaat jou dit aan?11
Jij, volg mij!’12
23
Toen ging dit woord rond onder de broeders-en-zusters,
dat die leerling niet zou sterven;
maar Jezus zei niet tegen hem
dat hij niet zou sterven, maar
‘Als ik wil dat hij blijft, totdat ik kom.’
24
Dit is de leerling
die hiervan getuigt
en die dit heeft geschreven,
en wij weten
dat zijn getuigenis waarachtig is.
25
Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft,
als die één voor één opgeschreven zouden worden,
dan zou — zo meen ik — de wereld geen ruimte hebben voor de geschreven boeken.13
 

Noten

 1. ‘Agapan’ :in 21,15.16, beide keren Jezus tot Petrus, in 21,20 is Jezus gericht op Johannes.↩︎
 2. ‘Filein’: 21,156 (beide keren Petrus tot Jezus), 17 (2 x Jezus tot Petrus), 17 (Petrus tot Jezus); volgens Ton Veerkamp is het verschil: ‘agapan’ is verbonden zijn in solidariteit (‘levensinzet’, zo Naastepad), ‘filein’ is in vriendschap verbonden zijn (sterkere emotionele lading)↩︎
 3. ‘Arnia’ : Naastepad: geen ‘lammeren’, maar ‘bokjes’, belhamels, voorgangers / aanvoerders in de kudde (Petrus weet uit eigen ervaring welke gevaren hen bedreigen…); zelfde woord dat 29 x voorkomt in Openbaring: ‘het bokje dat geslacht is’; volgens Veerkamp gaat het om nieuwkomers en Israël (‘probata’).↩︎
 4. ‘Boskein’ (15.17) en ‘poimanein’ (16) gaan beide terug op Hebr. ‘r-a-h’ (‘hoeden, weiden’); waarom twee verschillende woorden?↩︎
 5. De enige ipf.-vorm in deze pericoop.↩︎
 6. Eerst een aparte opdracht om de voorgangers (in de zin van: voorop-lopers) te hoeden (v. 15), pas daarna (afgeleid?) 2x schapen.↩︎
 7. ‘Uitstrekken’ en ‘zich omgorden’ vaak verbonden met zwaard (Petrus zo 18,10); in de ouderdom zal Petrus geen keuze meer hebben, niet voor het zwaard kunnen kiezen, maar de Messias zal hem dragen… (zo Veerkamp); geen algemene wijsheid over ouder worden , maar de omkeer naar het volgen van Jezus op ongekozen wegen.↩︎
 8. Waarom de uitweiding in vv. 18-19 (met grote nadruk ingeleid)? bescheidenheid, geloofsovergave, brengen bij de eenvoud van de navolging?↩︎
 9. NB: ‘… wat zal hij?’↩︎
 10. ‘Blijven’ is bij Johannes ‘volhouden’, ‘het uithouden’; dat doet Johannes in zijn boek — ’totdat Hij komt’.↩︎
 11. ’ti pros se?’ NB: ‘is dat iets tegen jou?’↩︎
 12. 3 x ‘volgen’ (19.20.22) : Petrus wordt er 2 x toe opgeroepen (mee klinkt: niet meer omkijken!), Johannes doet het al.↩︎
 13. Dit is het tweede slot, toegevoegd verhaal (Van der Zeyde ‘in proza’); Naastepad: ‘een colofon, een nabeschouwing van Johannes over zijn hele evangelie’, ‘in gesprek met zijn lezers, voornamelijk Galileeërs : uitgestotenen in een nog steeds harde werkelijkheid.↩︎
Scroll naar boven