Lucas 21,5-19

 


5
En toen sommigen over de tempel zeiden,
dat die met mooie stenen en wijgeschenken was versierd,
6
zei hij:
Dat1 is waar jullie op letten2
er zullen dagen komen waarin geen steen op steen wordt gelaten
die niet zal worden weggebroken.
7
Zij bevroegen hem en zeiden:
Leermeester3, wanneer zal dat zijn4 ?
En wat is het teken, als dat staat te geschieden?
8
Maar5 hij zei:
Zie toe, laat je niet misleiden6,
want er zullen velen komen onder mijn naam, die zeggen:
Ik ben het!
en:
De tijd is dichtbij!
Ga niet achter hen aan7 .
9
Maar wanneer jullie horen over oorlogen en onlusten,
schrik dan niet,
want dat moet eerst geschieden;
maar dit is niet gelijk het einde.
10
Toen8 zei hij hen:
Opstaan9 zal volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk.
11
Er zullen zware bevingen zijn,
en nu hier dan daar hongersnoden en rampen
en schrikbarende dingen en vanaf10 de hemel grote tekenen zullen er zijn.
12
Maar vóór dat alles
zullen zij hun handen aan jullie slaan en je vervolgen,
door je over te leveren aan de synagogen en gevangenissen
en je voor te leiden aan koningen en oversten,
— vanwege mijn naam.
13
Dat zal voor jullie uitlopen op11 getuigenis12 .
14
Neem je dan in je hart13 voor
niet van te voren te bedenken hoe je weerwoord zult leveren14 .
15
Want ik15 zal jullie een mond16 en wijsheid geven,
waar allen die jullie tegenstanders zijn
niet zullen kunnen weerstaan of weerspreken17 .
16
Jullie zullen overgeleverd worden
zelfs door ouders en broers en verwanten en vrienden
en zij zullen [sommigen] van jullie doden,
17
en jullie zullen gehaat zijn door allen
— vanwege mijn naam;
18
[maar] er zal geen haar van jullie hoofd verloren gaan.
19
In je volharding18 zal jullie het bezielde leven19 ten deel vallen20 .
 

Noten

 1. ik vind de toevoeging ‘dingen’ bij ‘tauta’ lelijk; NB vertaalt steeds ‘dat alles’↩︎

 2. ‘theorein’ is meer dan ‘zien’(NBV21↩︎

 3. zegt meer dan ‘meester’(NBV21)↩︎

 4. niet ‘gebeuren’ (NBV21)↩︎

 5. uitdrukkelijk een tegenstelling, zo ook NB↩︎

 6. zo NBV21↩︎

 7. voor ‘volgen’ (zo NBV21) heeft het bijbelgrieks een ander woord↩︎

 8. ‘Tote’ verdwijnt bij de NBV21 in het formele ‘Hij vervolgde’↩︎

 9. NB ‘ontwaken’; NBV21 ‘ten strijde trekken’ mist de betekenis↩︎

 10. niet ‘aan’ (NBV21); NB ‘vanuit’↩︎

 11. laat NBV21 weg↩︎

 12. of: ‘getuigen’, zo NB↩︎

 13. laat NBV21 weg↩︎

 14. zo letterlijk; NBV21 vlak: ‘je verdediging niet voorbereiden’↩︎

 15. met nadruk; NB ‘ikzelf’↩︎

 16. zoals vaak laat NBV21 deze lichamelijke aanduiding weg↩︎

 17. zo letterlijk↩︎

 18. NBV ‘standvastigheid’↩︎

 19. NBV vlak ‘leven’↩︎

 20. Hebr. q-n-h; niet ‘vasthouden’ of ‘redden’ (NBV); de uitdrukking is een geheimenis, vraagt om uitleg, niet weg vertalen; NB ‘winnen’↩︎

Scroll naar boven