Lucas 15,1-10

 


Blijdschap over omkeer

Tegen het eng-religieuze groepsgevoel in vertelt Jezus in drie parabels over de ruimhartige blijdschap van het hemels geaarde geloven.

1
Maar1 er waren er die hem benaderden2 om hem te horen
Het waren allemaal tollenaars en overtreders3 .
2
En zowel de farizeeën als de schriftgeleerden monkelden4 erover,
ze zeiden:
’Die daar5 ontvangt overtreders en eet met hen.’
3
Maar6 hij sprak tot hen deze gelijkenis,
hij zei:
4
’Welk7 mens onder jullie die honderd schapen heeft
en er onder hen8 één verloren heeft,
zal niet de negenennegentig achterlaten in de woestijn
en op weg gaan naar het verlorene9
tot hij het vindt?
5
En wanneer hij het gevonden heeft,
legt10 hij het op zijn schouders, blij.
6
En als hij thuis komt
roept hij de vrienden en de buren samen,
hij zegt tegen hen:
‘Wees blij mét mij,
omdat ik het gevonden heb11, mijn12 schaap dat verloren was!’
7
Ik zeg jullie:
zo zal er blijdschap in de hemel zijn over één overtreder
die omkeert13
meer dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen omkeer nodig hebben!
 
8
Of welke vrouw die tien drachmen heeft –
als zij één drachme verliest,
pakt zij dan niet een lamp
en veegt het huis
en zoekt zorgvuldig,
totdat zij die vindt?
9
En wanneer zij die gevonden heeft
roept zij de vriendinnen en buren samen,
zij zegt:
‘Wees blij mét mij,
omdat ik deze gevonden heb, de drachme die ik verloren had14 !’
10
Zo, zeg ik jullie, geschiedt15 er blijdschap voor de ogen van Gods engelen16
over één zondaar die omkeert!
 

Noten

 1. zo NB, contrapunt tegenover het voorafgaande↩︎

 2. de NBV21 laat dit bijzondere Tenach-woord niet horen↩︎

 3. op deze site (2019) vertaalde Klaas Eldering het stoffige woord ‘zondaren’ met ‘losers’, is misschien al te populair, maar wel veelzeggend; ik overwoog de vertaling ‘fouten’, geeft wel de strekking weer, maar is niet als substantief te gebruiken, daarom ‘overtreders’ in de zin van wetsovertreders↩︎

 4. het woestijnwoord van het volk dat terug verlangt naar Egypte, tegen de bevrijding door JHWH in; het is meer dan ‘mopperen’; NB ‘grommen’↩︎

 5. poging tot stigmatisering; NBV21 ‘Die man’ – maar het woord ‘man’ staat er niet↩︎

 6. zo ook NB; ‘eipen de’ zet Jezus’ tegenactie in↩︎

 7. NB ‘zomaar een’ — maar niet op de parallelle plaats in vs. 8↩︎

 8. parallel met ‘onder jullie’ – zo terecht Leen de Ronde in 2010 op deze website; NB heeft 2x ‘uit’↩︎

 9. de NBV21 doorbreekt de nadruk op ‘verloren’, door te vertalen ‘verdwaalde’ – heel jammer↩︎

 10. zo NB en NBV21↩︎

 11. het vinden staat en gaat voorop↩︎

 12. nadrukkelijk ‘mijn’, helaas verdwenen in de NBV21↩︎

 13. NBV21 ‘tot inkeer komt’, is toch net minder krachtig↩︎

 14. NBV21 ‘kwijt was’ – de actie is er uit↩︎

 15. nadrukkelijk een ander woord dan in vs. 7↩︎

 16. Leen de Ronde tekent erbij aan: “nl. bij God zelf. Evenmin als de vinders van het verlorene [in de parabel] wil God eenzaam zijn in zijn vreugde”↩︎

Scroll naar boven