De strijd om het heiligdom

Vertaling

13
En dichtbij was het Pascha van de Judeeërs,
en hij trok op1 naar Jeruzalem – hij, Jezus.
14
En hij vond in het heiligdom2 :
de verkopers van runderen, schapen en duiven,
en de geldhandelaars die daar zaten.
15
En hij maakte een zweep van touwtjes,
hij gooide ze allemaal het heiligdom uit
ook de schapen en de runderen,
en van de wisselaars strooide hij de munten uit3,
en de tafels trapte4 hij om,
16
en tegen de duivenverkopers zei hij:
Haal dat hier weg!
Maak van het huis van mijn vader geen handelshuis!
17
– Zijn leerlingen herinnerden zich5
dat er geschreven is:
De inzet6 voor uw huis vréét mij op!7
18
Toen8 reageerden de Judeeërs daarop
en ze zeiden tegen hem:
Kunt u ons met een teken aantonen
dat u dit mag doen?!
19
Jezus reageerde
en hij zei tegen hen:
Maak deze tempel los9
en in drie dagen zal ik [die] laten verrijzen10
20
Toen zeiden de Judeeërs:
Zesenveertig jaren is er aan die tempel gebouwd,
en u zult hem in drie dagen laten verrijzen?!
21
– Maar hij zei dat over de tempel van zijn lichaam… –
22
Toen hij dan was verrezen – uit doden11 -,
herinnerden zijn leerlingen zich
dat hij dat gezegd had,
en zij gingen vertrouwen op de Schrift
en op het woord12 dat Jezus gezegd had.
 
23
Toen Jezus in Jeruzalem was, op het Pesach, op het-feest13,
kregen velen vertrouwen in zijn naam,
omdat ze zijn tekenen die hij deed aanschouwden.
24
Maar Jezus zelf vertrouwde zich niet aan hen toe,
omdat hij hen allemaal wel kende –
25
omdat hij het niet nodig had
dat iemand hem getuigde14 van de mens,
want zelf kende hij wel wat er in de mens was…

Noten

 1. deze pelgrimsterm niet in de NBV21↩︎
 2. NB: ‘Wat hij in het heiligdom vindt zijn…’↩︎
 3. de NBV21 voegt onnodig ‘op de grond’ toe↩︎
 4. zo NB↩︎
 5. NB: ‘worden indachtig’, ook in vs. 22; NBV21 vlak ‘dachten aan’↩︎
 6. NBV21 ‘hartstocht’↩︎
 7. zo heftig staat het er! – citaat uit Ps. 69, 10↩︎
 8. NBV21 ‘Maar’↩︎
 9. zo ook NB; de gangbare vertaling ‘afbreken’ haalt de dubbelzinnigheid en de ironie weg↩︎
 10. NBV21 helaas ‘opbouwen’; mist de link met vs. 22↩︎
 11. zonder lidwoord en meervoud, dus niet ‘uit de dood’ (NBV21), eig. ‘weg bij doden’↩︎
 12. ontbreekt in NBV21, vlak ‘alles’↩︎
 13. Pesach en feest na elkaar aangeduid, zo ook door NB vertaald↩︎
 14. mist in NBV21, vlak ‘vertellen’↩︎
Scroll naar boven