Marcus 1,39-45

 


Heftige reiniging

Met grote snelheid (weer 2 x het woord ‘meteen’) gaat Marcus door met zijn verhaal over de rondtrekkende Jezus

39
En1 hij kwam2 met zijn boodschap3 in hun4 synagogen, in heel Galilea
en gooide de5 demonen eruit.
40
Dan komt6 er iemand naar hem toe met de egyptische ziekte7 ;
die roept hem aan,
valt op zijn knieën
en zegt tegen hem:
Als u wilt,
kunt u mij rein maken…
41
Geroerd van binnen8 stak hij zijn hand uit,
hij raakte hem aan
en hij zegt9 tegen hem:
Ik wil (het)10,
word rein…!
42
En meteen ging de egyptische ziekte weg bij hem11
en was hij rein geworden…
43
Toen werd hij heel heftig,
hij gooide hem meteen eruit12
en hij zegt tegen hem:
44
Zie toe dat je tegen niemand iets zegt – niets!13 –,
maar ga je aan de priester tonen
en breng je14 reinigingsoffer
dat Mozes heeft voorgeschreven,
als een getuigenis voor hen.15
45
Maar toen hij16 weggegaan was
begon hij voluit deze boodschap te vertellen
en het gerucht van dit woord17 overal te verspreiden,
zodat hij18 niet meer openlijk in een stad binnen kon komen,
maar er buiten was, op woestijnachtige19 plaatsen.
En ze kwamen van alle kanten naar hem toe…
 

Noten

 1. vs. 39 geeft het kader van de nu volgende genezingen aan, en verbindt zo deze perikoop met het voorafgaande↩︎

 2. verdwenen in NBV↩︎

 3. κηρύσσω duidt niet i.h.a. op ‘nieuws’ (NBV)↩︎

 4. niet ‘de’ (NBV), er staat een beetje vreemd ‘hun’↩︎

 5. verdwenen in NBV↩︎

 6. praesens, is indringend↩︎

 7. in het bijbels Hebreeuwse woord hiervoor, צָרַע (tsara), is een verwijzing te horen naar het Egypte (Hebr. mitsrajim) uit het verhaal van Tenach (zie voor dit tsara o.a. Ex. 4:6, Lev. 13-14 en Num. 5:2); na het artikel van Robin ten Hoopen over de etymologie van mitsrajim (‘Met Andere Woorden’, 2020 nr.2) ben ik hier inmiddels minder stellig over, maar handhaaf in de vertaling wel deze betekenisvolle verwijzing naar de uitleiding uit de slavernij van Egypte↩︎

 8. ‘kreeg medelijden’ (NBV) is in het hedendaagse Nederlandse een nare, hautaine emotie geworden; het woord verwijst naar het OT-woord voor ingewanden, baarmoeder↩︎

 9. weer praesens, wekt de aandacht↩︎

 10. er staat geen object, het ook in de vertaling weglaten maakt het nog kernachtiger↩︎

 11. ‘bij hem’ is in de NBV verdwenen↩︎

 12. hetzelfde woord als in vs. 39 staat bij de demonen, zo sterk is dit wat Jezus nu zegt en doet↩︎

 13. heel dringend!↩︎

 14. verdwenen in NBV↩︎

 15. ‘de mensen’ (NBV) staat er niet, het gaat om het volk Israël voor wie Mozes de voorschriften opschreef↩︎

 16. waar haalt de NBV ‘de man’ vandaan? Marcus speelt een spel met wie wie is↩︎

 17. er staat nadrukkelijk ‘logos’↩︎

 18. Jezus? Of de gereinigde?↩︎

 19. herinnering aan de verhalen van Israël in de woestijn↩︎

Scroll naar boven