Marcus 16,1-8

 


Verbijstering en ontzetting bij het graf

1
En toen de sabbat verstreken was
kochten Maria uit Magdala en Maria van Jakobus en Salome kruiden
om hem te komen zalven.
2
Heel vroeg1 op de eerste dag na de sabbat2 kwamen ze naar het graf,
terwijl de zon opging.
3
Ze zeiden tegen elkaar:
Wie zal voor ons de steen wegrollen
van3 de deur4 van het graf?
4
Maar toen ze opkeken aanschouwden5 ze
dat de steen was weggerold6
want die was heel groot…
5
Nadat ze het graf binnengegaan waren
zagen ze een jongeman zitten,
aan de rechterkant,
gekleed in een witte mantel7 .
En ze waren verbijsterd.
6
Maar hij zei tegen hen:
Niet zo verbijsterd zijn!8
Jezus zoeken jullie,
de Nazarener9,
de gekruisigde.
Hij werd10 opgewekt11,
hij is niet hier;
ziehier de plaats waar ze hem hadden gelegd.
7
Maar ga heen
en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus:
Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zullen jullie hem zien,
zoals hij jullie gezegd heeft.
8
Ze kwamen naar buiten
en vluchtten weg van het graf,
want beving12 en ontzetting had hen te pakken13 .
En tegen niemand zeiden ze ook maar iets,
want ze waren bevreesd…14
 

Noten

 1. waar haalt de NBV de ochtend vandaan?↩︎

 2. het lijkt me van belang de joodse aanduiding te laten horen↩︎

 3. niet ‘voor’ (NBV), maar Gr. ‘ek’, ‘weg van’↩︎

 4. vgl. Joh. 10, 1!↩︎

 5. anders dan ‘zien’↩︎

 6. er staat geen ‘al’, zoals NBV heeft↩︎

 7. de ‘stolè’, ‘mantel’ is verdwenen in de NBV↩︎

 8. ‘Wees niet bang’ (NBV) zou in het Gr. heel iets anders zijn – vgl. vs. 8↩︎

 9. hoezo ‘de man’ (NBV)?↩︎

 10. zo Klaas Eldering in 2015 op deze site↩︎

 11. andere woordgroep dan ‘opstaan’; waarom voegt NBV ‘uit de dood’ toe?↩︎

 12. geen ‘angst’ (NBV)↩︎

 13. zo Frans Wiersma in 2009 op deze site↩︎

 14. hier juist geen schrik (NBV); vgl. vs. 6↩︎

Scroll naar boven