Romeinen 8,26-30

 


De orde van het heil vanuit de Geest

25
Maar als we hopen op wat we niet zien,
wachten we er met volharding op.
26
Zo is het ook1 met de Geest:
die draagt mee2 aan onze zwakheid.
Want wat wij zullen bidden, zoals het moet3
dat weten wij niet,
maar de Geest zelf komt voor ons op
met onuitsprekelijke4 verzuchtingen…
27
Hij5 die de harten(weggelaten in NBV} doorzoekt
weet wel wat het streven van de Geest is6
dat zij volgens God opkomt voor heiligen7 .
28
Dit weten wij:
voor hen die God liefhebben werkt alles mee8 ten goede9,
voor hen die volgens (zijn) voornemen geroepen zijn.
29
En hen die Hij van tevoren al kende10,
heeft Hij ook van tevoren ervoor bestemd
om gelijkvormig te zijn aan11 het beeld12 van zijn zoon,
zodat13 die de eerstgeborene zal zijn tussen vele broeders-en-zusters.
30
En hen die Hij daarvoor van tevoren(verdwenen in de NBV} bestemd heeft,
die heeft Hij ook geroepen;
en hen die Hij geroepen heeft,
die heeft Hij ook recht gedaan14 ;
en hen die Hij recht gedaan heeft,
die heeft Hij ook eer gegeven15 .
 

Noten

 1. deze verbinding is in de NBV verbroken↩︎

 2. ‘helpt’ (NBV) is toch wel een versimpeling van het samengestelde Griekse woord↩︎

 3. de NBV leest hier ‘tegen God’in↩︎

 4. of ‘woordloze’ (NBV)↩︎

 5. NBV ‘God’↩︎

 6. ‘wat de Geest wil zeggen’ (NBV) is vlak↩︎

 7. de NBV parafraseert: ‘voor allen die hem toebehoren’↩︎

 8. of ‘doet Hij alles meewerken’ (NB)↩︎

 9. NBV ‘aan het goede’ is toch net iets anders↩︎

 10. hoe komt de NBV aan ‘heeft uitgekozen’?↩︎

 11. of ‘mede-gestalten te zijn van’ (NB)↩︎

 12. of ‘het evenbeeld te worden’ (NBV)↩︎

 13. doelgericht, toch niet ‘moest’ (NBV)↩︎

 14. de NBV parafraseert ‘vrijgesproken’↩︎

 15. de NBV parafraseert weer ‘nu al laten delen in zijn luister’; ‘luister’ lijkt mij onnodig ouderwets↩︎

Scroll naar boven