Matteüs 4,12-25

 


Jezus verkondigt en roept

Meteen na de volharding in de woestijn begint Jezus vanuit de rand van het nieuwe land met zijn verkondiging en roeping

Mattheüs 4 : 12-25

12
Maar toen hij hoorde dat Johannes overgeleverd was
week hij uit naar Galilea.
13
En toen hij Nazareth verliet en naar Kafarnaum kwam,
ging hij daar wonen, aan de zee, in de streken van Zebulon en Nafthali –
14
zodat vervuld werd wat gesproken is door Jesaja de profeet,
toen hij zei:
15
Land van Zebulon en land van Nafthali,
zeeweg, overkant van de Jordaan,
Galilea van de volkeren:
16
het volk dat neerzit in duisternis
zag een groot licht,
en wie neerzitten in een gebied in de schaduw van de dood,
voor hen is een licht opgegaan!
 
17
Vanaf toen begon Jezus te verkondigen door te zeggen:
Keer je om!
want genaderd is het Koninkrijk van de hemelen!
18
Toen hij rondging langs de zee van Galilea
19
En hij zegt tegen hen:
Hierheen, achter mij aan!
en ik zal jullie vissers van mensen maken!
20
Terwijl zij meteen de netten achterlieten,
21
En verdergaand vandaar
22
Terwijl zij meteen het schip achterlieten en ook hun vader,
23
En hij trok rond in heel Galilea,
24
En wat men hoorde over hem kwam tot in heel Syria.
werden,
25
En hem volgden vele menigten
vanaf Galilea, Dekapolis, Jeruzalem, Judea en over de Jordaan.
Scroll naar boven