Openbaring 8

 


Het zevende zegel – begin

De bazuinen klinken — ach, ach…

1
En toen hij het zevende zegel opende,
geschiedde er een stilte in de hemel —
ongeveer een half uur.
2
En ik zag de zeven engelen
die voor het aangezicht van God stonden,
en hen werden gegeven zeven bazuinen.
3
En een andere engel kwam
en ging bij het altaar staan, hij had een gouden wierookvat —
en hem werd veel reukwerk gegeven,
zodat hij die kon geven1 aan de gebeden van alle heiligen,
op het gouden altaar, voor het aangezicht van de troon.
4
En de rook van het reukwerk ging op mét de gebeden van de heiligen
vanuit de hand van de engel tot voor Gods aangezicht.
5
En de engel nam het wierookvat,
vulde het met het vuur van het altaar
en wierp het op de aarde,
en er geschiedden donderslagen en stemmen, bliksemstralen en een beving.
6
En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden
maakten zich gereed om de bazuin te blazen.
7
En de eerste blies de bazuin,
en het geschiedde:
hagel en vuur, vermengd met bloed, werd op de aarde geworpen;
en het derde deel van de aarde werd afgebrand,
en ook het derde deel van de bomen werd afgebrand,
en ook al het groene gras werd afgebrand.
8
En de tweede engel blies de bazuin,
en iets als een grote berg, laaiend van vuur, werd in de zee geworpen;
en het geschiedde:
het derde deel van de zee werd bloed,
9
het derde deel van de bezielde2 schepselen in de zee stierf,
en het derde deel van de schepen werd verwoest.
10
En de derde engel blies de bazuin,
en er viel uit de hemel een grote ster,brandend als een fakkel;
en hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen;
11
als naam van de ster wordt3 gezegd: de Absint;
en het geschiedde:
het derde deel van de wateren werd absint,
en velen van de mensen stierven van het water,
omdat het bitter was geworden.
12
En de vierde engel blies de bazuin,
en toen werd getroffen het derde deel van de zon,
het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren,
zodat het derde deel ervan verduisterd werd
en de dag voor een derde minder licht had
en de nacht net zo.
13
En ik zag,
en ik hoorde één adelaar,
vliegend in het midden van de hemel.
die zei met grote stem:
ach, ach!
ach hen die wonen op de aarde,
vanwege de overige bazuinstemmen van de drie engelen
die op de bazuin gaan blazen!
 

Noten

  1. herhaling van dit werkwoord lijkt me van belang↩︎

  2. beter dan ‘levende’ in de NB↩︎

  3. praesens opvallend↩︎

Scroll naar boven