Hebreeën 9,11-15

 


Christus de eenmalige hogepriester

Ik heb o.a. gebruik gemaakt van de parafrase door Willem Barnard in ‘Binnen de tijd. Het zinsverband der liturgie’, blz. 101. Ik heb de uitleggende bijstellingen van de schrijver aan de Hebreeen in laten springen, zodat de hoofdlijn eruit springt.

11
Maar toen Christus kwam1
— als hogepriester van al het goede dat op komst is2
(door de grotere en volmaaktere3 tent heen
die niet met de hand gemaakt is
— dat wil zeggen4 : niet van deze schepping –) —
12
toen is hij er binnengegaan,
niet door5 het bloed van bokken en kalveren
maar door zijn eigen bloed,
eenmalig6,
het heilige7 binnen,
en zo vond8 hij eeuwige verlossing.
13
Want als het bloed van bokken en stieren
en de as van een koe waarmee de ontwijden9 besprenkeld worden
hen heiligt
en leidt tot de zuivering van het ‘vlees’10,
14
hoeveel te meer zal dan het bloed van de11 Christus
die door12 de13 eeuwige Geest zichzelf onberispelijk offerde14 aan God15,
ons geweten zuiveren van dode werken16,
zodat we de levende God kunnen dienen!
15
En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond —
er is een dood geschied17
tot verlossing18 van de overtredingen bij19 het eerste verbond,
zodat de geroepenen de belofte ontvangen:
een eeuwig erfdeel.
 

Noten

 1. NBV ‘is aangetreden’↩︎

 2. ‘dat ons is toebedacht’ (NBV) is meer dan de grondtekst zegt↩︎

 3. zo NB en NBV↩︎

 4. ontbreekt in NBV↩︎

 5. de NBV heeft 2 x ‘met’, is minder lijfelijk↩︎

 6. Barnard ‘eens voor al’, NBV ‘voor eens en altijd’, NB ‘eens en voorgoed’; ‘eenmalig’ beschouw ik als de meest directe en minst ingevulde vertaling↩︎

 7. de NBV haalt de aardsheid weg door uit het niets toe te voegen ‘hemelse’↩︎

 8. zo NB, anderen ‘verwierf’↩︎

 9. zo NB; de NBV voegt ‘het lichaam’ in, als verwijzing naar ‘het vlees’ uit het vervolg?↩︎

 10. aanhalingstekens van Barnard, die daaraan voorafgaand parafraseert ‘ons gewone menselijke bestel’↩︎

 11. niet bij Barnard en de NBV↩︎

 12. NBV immateriëler ‘dankzij’↩︎

 13. zo Barnard↩︎

 14. NBV ‘heeft kunnen opdragen als offer’↩︎

 15. ‘aan God’ ontbreekt in NBV↩︎

 16. NBV ‘daden die tot de dood leiden’↩︎

 17. zo NB↩︎

 18. de NBV voegt hier ‘ons’ in, is beperkend↩︎

 19. NBV ‘tegen’↩︎

Scroll naar boven