Galaten 3,23-29

Vertaling

23
Voordat het geloofsvertrouwen kwam
werden wij onder1 het wetsonderricht behoed2,
samen weggesloten, gericht op het geloofsvertrouwen dat onthuld zou worden.
24
Zo werd het wetsonderricht onze begeleider3 naar Christus toe4,
opdat wij uit geloofsvertrouwen5 rechtvaardig werden.
25
Nu het geloofsvertrouwen gekomen is,
zijn wij niet meer onder een begeleider.
26
Want allen zijn jullie zonen-en-dochters van God
door het geloofsvertrouwen, in Christus Jezus6 .
27
Want zo sterk7 als jullie in Christus ondergedompeld zijn8,
zozeer hebben jullie je met Christus bekleed.
28
Daarin is geen Jood noch Griek,
daarin is geen slaaf noch vrije,
daarin is geen mannelijk en vrouwelijk9
want jullie allen – jullie10 zijn één in Christus Jezus.
29
Maar als11 jullie van Christus zijn,
dan zijn jullie dus zaad van Abraham,
volgens belofte: erfgenamen!
 

Noten

 1. letterlijk zo, plaatsaanduiding; zo ook in vs. 25↩︎
 2. woord met een positieve ondertoon, zo ook in Fil. 4:7 en IPetr. 1:5↩︎
 3. weer een positief woord↩︎
 4. NBV ‘totdat Christus kwam’ is te weinig doelgericht↩︎
 5. de NBV voegt ten onrechte in ‘ons’ en ‘op God’; de accenten komen zo theologisch verkeerd te liggen↩︎
 6. de komma is essentieel: het gaat niet om ‘geloof in …’, maar om het geloof dat realiteit wordt in de verbinding met…; de NBV zet ze door het woordje ‘en’ apart naast elkaar↩︎
 7. ‘zozeer’↩︎
 8. het gaat om een beweging, ‘eis’↩︎
 9. dat is iets anders dan ‘mannen en vrouwen’ (NBV)↩︎
 10. benadrukt met ‘humeis’↩︎
 11. NBV ‘omdat’↩︎
Scroll naar boven