Romeinen 8,1-17

Vertaling

1
Zij die ‘in Christus Jezus’ zijn
hoeven zich dus niet veroordeeld te voelen
door hun afhankelijkheid van de macht van de zonde.
2
Want de wet van de Geest
– van het leven in verbondenheid met Christus Jezus –
heeft je vrijgemaakt
van de wet van de zonde, van de dood.
3
Voor de aloude wet was dat onmogelijk,
die liep stuk op de zwakheid van het vlees –
toen heeft God zijn eigen zoon gestuurd,
die werd net zo als het vlees met die zonde,
en zo heeft Hij het oordeel voltrokken
over de zonde in het vlees.
5
Want zij die volgens het vlees leven
streven naar wat hoort bij het vlees,
maar zij die volgens de geest leven
streven naar wat hoort bij de geest.
6
Want het streven van het vlees is: dood,
maar het streven van de geest: leven en vrede.
7
Daarom staat het streven van het vlees
vijandig tegenover God,
het onderwerpt zich niet aan de wet van God,
en dat kán het ook niet:
8
zij die ‘in het vlees’ zijn
kunnen God geen plezier geven.
9
Maar jullie –
jullie zijn niet ‘in het vlees’,
maar ‘in de Geest’,
omdat Gods geest ‘in jullie’ woont;
maar als iemand Christus’ geest niet heeft –
die is niet van hem.
10
Maar als Christus ‘in jullie’ is,
is het lichaam wel dood
– door zonde -,
maar is de geest een en al leven
– omdat God je tot rechtvaardigen gemaakt heeft.
11
Als de Geest van God
die Jezus opgewekt heeft
– weg van de doden -,
‘in jullie’ woont,
zal die ook jullie sterfelijke lichamen levend maken
door zijn Geest die ‘in jullie’ inwoont.
14
Allen die zich door Gods Geest laten leiden
zijn zonen-en-dochters van God.
15
Want jullie hebben niet een geest van slavernij ontvangen,
om opnieuw in vrees te leven,
maar jullie hebben een geest ontvangen
waarin jullie dochters-en-zonen zijn,
door wie wij het uitroepen: Abba!, Vader!
16
Die Geest zelf getuigt met onze eigen geest mee
dat wij kinderen van God zijn.
17
Maar als we kinderen zijn,
dan ook erfgenamen:
erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus,
omdat we met hem lijden
om ook met hem eer te ontvangen..
Scroll naar boven