Marcus 16,19-20

Vertaling

19
Toen werd de Heer Jezus
– nadat hij hen toegesproken had –
opgenomen in de hemel
en hij ging zitten aan de rechterkant van God.
20
Maar zij1 – zij gingen er op uit2,
ze bazuinden (het) overal rond,
terwijl de Heer meewerkte3
en het woord4 bekrachtigde
door de erop volgende tekens.

Noten

  1. zo Naardense Bijbel↩︎
  2. zo ‘Marcus – een Drentse vertaoling’ (Meppel, 1981)↩︎
  3. NBV zwak ‘hielp hen daarbij’↩︎
  4. NBV ‘verkondiging’; waarom?↩︎
Scroll naar boven