Filippenzen 4,4-9

 


Een grondhouding

4
Verheug je in de Heer – altijd!
Weer zal ik zeggen: verheug je!1
5
Laat jullie welwillendheid2 bekend zijn bij alle mensen.
De Heer is vlakbij!
6
Maak je nergens zorgen over,
maar laat in alle voorbeden en smekingen
jullie verlangens met dankzegging bekend zijn bij God.3
7
En de vrede van God,
die alle denken4 te boven gaat,
zal jullie harten en jullie gedachten bewaren –
in Christus Jezus.
 
8
Voor het overige, broeders-en-zusters,
wat waarachtig is, wat edel is, wat rechtvaardig is,
wat ongerept5 is, wat vriendelijk is, wat welluidend is,
als iets te prijzen, als iets lovenswaardig is6
wees daarop bedacht!
9
Wat jullie geleerd en overgenomen, gehoord en gezien hebben van mij,
breng dát in praktijk7
en de God van de vrede zal met jullie zijn!
 

Noten

  1. de NBV verplaatst ‘altijd’↩︎

  2. zo Gerhard Jankowski in ‘Texte & Kontexte’ nr. 62/63↩︎

  3. NBV plat ‘vraag God wat u nodig hebt’↩︎

  4. zo Naardense bijbel↩︎

  5. zo Naardense bijbel↩︎

  6. beide woorden in LXX vertalingen van thehillah – zie Jankowski↩︎

  7. zo Naardense bijbel en Willibrordvertaling↩︎

Scroll naar boven