Matteüs 9,9-13

Vertaling

Mattheüs 9, 9-13
 
9
En toen Jezus van daar verderging,
zag hij een mens1 zitten bij het tolgebouw,
Mattheüs genaamd,
en hij zegt tegen hem:
“Volg mij!”.
Toen stond hij op,
hij volgde hem.
10
En het geschiedde2,
toen hij aanlag in het huis –
ziedaar:
er waren veel tollenaars en zondaars gekomen,
ze lagen samen met Jezus en zijn leerlingen aan.
11
En toen de Farizeeën dit zagen,
zeiden ze tegen zijn leerlingen:
“Waarom3 nu met die tollenaars en zondaars –
waarom eet jullie meester met hen?!”
12
Maar toen hij dat hoorde,
zei hij:
“Zij die het zelf wel kunnen4 hebben geen geneesheer nodig,
maar juist zij die het slecht hebben…
13
Ga op weg,
leer{‘Ga en leer‘ typisch joods, ‘overdenk’ (NBV) niet;
NBV en Naardense bijbel vertalen het citaat uit Hosea anders dan het oorspronkelijke (Naardense in Hosea ‘Vriendschap…, NBV ‘Liefde wil ik…’ (chesed); LXX heeft daar ook ‘eleos’; de NBV-toelichting op ‘voederbak.nl’ is onhelder} maar eens wat dit wil zeggen:
‘Verbondenheid wil ik en geen slachtoffer’= [Hosea 6, 6]
Want ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars…!”

Noten

  1. De NBV kent het onderscheid tussen ‘mens’ en ‘man’ niet – vreemd…↩︎
  2. De NBV laat ‘egeneto’ weer weg en verwisselt in de 2e helft ook onnodig deelwoord en hoofdwerkwoord (‘komen’ en ‘aanliggen’)↩︎
  3. In de vraag lijken mij de accenten belangrijk: ‘dia ti’ : ‘waarom nu’; en lidwoord beklemtoond: ‘die’ (zo ook Naardense bijbel; NBV en Willibrordvertaling laten dit lidwoord weg)↩︎
  4. ‘ischuontes’ niet ‘gezonde mensen’ (Naardense bijbel / Willibrordvertaling / NBV), maar de ‘sterken’, de kunners↩︎
Scroll naar boven