Matteüs 14,22-33

Vertaling

Mattheüs 14, 22-33
 
22
En meteen dwong1 hij de leerlingen
om in het schip te gaan
en hem vooruit te varen naar de overkant –
terwijl hij zich van de massa’s losmaakte2 .
23
En toen hij zich van die massa’s had losgemaakt
ging hij omhoog de berg op,
op zichzelf, om te bidden.
Toen het avond werd was hij daar alleen3 .
24
Het schip was4 al vele stadiën van het land5 af,
geteisterd door de golven –
want de wind was tegen.
25
In de vierde nachtwake6 kwam hij naar hen toe,
wandelend over de zee7 .
26
Maar de leerlingen –
toen ze hem over de zee zagen wandelen
raakten ze in paniek8,
ze zeiden:
‘Het is een spook!’ –
en van angst schreeuwden ze het uit.
27
Maar meteen sprak Jezus hen aan9,
hij zei:
‘Houdt moed10,
ik ben er11 !
Niet angstig zijn!’
28
Ten antwoord zei Petrus tegen hem:
‘Heer, als u er bent
beveel mij12 bij u te komen, over de wateren13 !’
29
Hij zei:
‘Kom!’
En Petrus daalde van het schip af,
hij wandelde over de wateren
en kwam naar Jezus toe.
30
Maar toen hij naar de [krachtige] wind keek14
werd hij angstig,
en hij begon neer te zinken15,
hij schreeuwde het uit,
hij zei:
‘Heer, red mij!’
31
Meteen strekte Jezus de hand uit,
hij nam hem op
en hij zegt tegen hem:
‘Kleingelovige,
waarom was je in tweestrijd?’
32
En toen ze omhoog gegaan16 waren, het schip in,
gaf de wind het op.
33
Die in het schip waren wierpen zich voor hem neer,
ze zeiden:
‘Waarachtig, Gods zoon bent u!’

Noten

 1. NBV heeft ‘gelasten’ i.p.v. ‘dwingen’; daarvoor heeft Matth een ander woord↩︎
 2. vss. 22/23 – ‘zich losmaken’ – zo Naardense bijbel↩︎
 3. de NBV voegt bij ‘alleen’ toe ‘helemaal’; waarom?↩︎
 4. bij de NBV wordt de stoplap ‘intussen’ toegevoegd, de Friese vertaling doet hetzelfde met ‘underwilens’↩︎
 5. ‘land’ (‘gè’, ‘èrèts’) in NBV wegvertaald door ‘vaste wal’↩︎
 6. ‘in de 4e nachtwake’ wordt door de NBV vervangen door ‘tegen het einde van de nacht’; de vreemdheid van de tekst wordt verdonkeremaand, en een geladen begrip ‘einde’ geintroduceerd↩︎
 7. vss. 25/26 – ‘de zee’ (‘thalassa’) is een onschuldig ‘meer’ geworden bij NBV, GNB en Willibrord-vertaling, in de Friese vertaling ‘wetter’↩︎
 8. ‘paniek’ treffend bij NBV en Willibrord-vertaling↩︎
 9. ‘aanspreken’ treffend bij NBV↩︎
 10. ‘blijf kalm!’ als vertaling van ‘tharseite’? (NBV/GNB); Willibrord-vertaling al net zo erg: ‘rustig maar!’, de Friese vertaling ‘stil mar’; verkleutering / verpopping van het verhaal…; Statenvertaling heeft ‘zijt goedsmoeds’ – mooi↩︎
 11. Chouraqui vertaalt ‘je suis!’, is iets voor te zeggen, als herinnering aan het meegaande erbij zijn van de Eeuwige in het woestijnverhaal↩︎
 12. er staat heel wonderlijk ‘beveel mij’ en niet ‘zeg me’ (NBV)↩︎
 13. vss. 28/29 – er staat 2 x ‘wateren’, is meer / dreigender dan ‘water’ (NBV / GNB / Willibrord-vertaling / Statenvertaling)↩︎
 14. ‘toen hij voelde’ (NBV) voor ‘blepoon’?; Willibrord heeft ‘letten op’, zou kunnen↩︎
 15. ‘neerzinken’ – het ‘afdalen’ van het schip (vs. 29) wordt voortgezet (2 x ‘kata-‘)↩︎
 16. ‘omhoog gaan’ hier toch niet toevallig hetzelfde woord als in vs. 23; tegenstelling met vs. 29 ‘afdalen’↩︎
Scroll naar boven