Lucas 7,36-50

Vertaling

36
Toen vroeg iemand van de Farizeeërs hem
om met hem te eten,
en hij kwam het huis van de Farizeeër in
en zette zich daar neer.
37
En ziedaar: een vrouw,
die in de stad een zondaar was –
toen zij te weten kwam
dat hij aanlag in het huis van de Farizeeër,
bracht ze een albasten kruik mirre mee,
38
ze ging achter bij zijn voeten staan,
huilde
en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken,
met de haren van haar hoofd veegde zij ze af,
ze kuste zijn voeten
en zalfde ze met de mirre.
39
Toen de Farizeeër die hem genodigd had er naar keek,
zei hij in zichzelf, hij zei:
Als deze een profeet was,
zou hij wel weten wie en wat voor soort vrouw dit is
die hem aanraakt –
dat ze een zondaar is!”
40
En Jezus reageerde, hij zei tegen hem:
Simon, ik heb je iets te zeggen!
Leermeester, zeg het!,
sprak hij.
41
Er waren twee schuldenaars bij een zekere geldschieter:
de ene was vijfhonderd denariën schuldig,
de ander vijftig.
42
Omdat zij niets hadden om terug te geven,
begenadigde hij hen beiden.
Wie van hen zal hem dus het meest liefhebben?
43
Simon reageerde zo, hij zei:
Ik neem aan: degene die hij het meest begenadigd heeft…”
Hij zei tegen hem:
Je hebt juist geoordeeld.
44
En hij keerde zich om naar de vrouw
en zei tegen Simon:
Zie je deze vrouw?
Ik ben in jouw huis binnengekomen –
water over de voeten heb je mij niet gegeven;
maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt
en ze met haar haren afgeveegd…
45
Een kus heb je mij niet gegeven;
maar zij is vanaf dat ik binnenkwam niet opgehouden mijn voeten te kussen…
46
Met olie heb je mijn hoofd niet gezalfd;
maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd…
47
Om die genadegave, zeg ik jou,
zijn haar zonden vergeven, die vele,
omdat zij veel liefde heeft betoond!
Maar wie weinig vergeven is, betoont weinig liefde…
48
Hij zei tegen haar:
Vergeven zijn jouw zonden!”= = = = = =
49
Toen begonnen zij die mee aanlagen in zichzelf te zeggen:
Wie is deze die ook zonden vergeeft?!
50
Hij zei tegen de vrouw:
Jouw geloofsvertrouwen heeft je gered!
Ga in vrede!
Scroll naar boven