Beproeving in de woestijn

Vertaling

1
Jezus, vol1 van heilige Geest, keerde terug van de Jordaan,
en hij werd, in die Geest, in de woestijn geleid –
daar werd hij veertig dagen op de proef gesteld door de duivel.
2
En hij at niet in die dagen – niets,
en toen ze voleindigd waren kreeg hij honger.
De duivel zei tegen hem:
3
“Als jij zoon bent van God,
zeg dan tot deze steen dat hij een brood wordt2 !”
Toen antwoordde Jezus hem:
4
“Er is geschreven:
‘Niet op brood alleen zal de mens leven!’3
En hij leidde hem omhoog,
5
hij toonde hem alle koninkrijken van de bewoonde wereld
in één tijdstip,
en de duivel zei tegen hem:
6
“Aan jou zal ik geven al deze macht en hun glorie,
omdat die aan mij is overgegeven4
en ik die geef aan wie ik maar wil;
jij dus, als je je neerbuigt voor mijn aangezicht,
7
zal het allemaal van jou zijn!”
Toen zei Jezus tegen hem ten antwoord:
8
“Er is geschreven:
‘Voor de HEER, je God, zul je je neerbuigen
en Hem alleen dienen!’5
Hij leidde hem naar Jeruzalem
9
en zette hem op de vleugel van het heiligdom,
en hij zei tegen hem:
“Als jij zoon bent van God,
werp jezelf dan van hier naar beneden;
want er is geschreven:
10
‘Zijn engelen zal Hij over jou gebieden
om jou te bewaren!’6
en ook:=
11
‘Op handen zullen ze jou dragen,
opdat je je voet niet tegen een steen zult stoten!’”7
Toen zei Jezus tegen hem ten antwoord:
12
“Er is gezegd:
‘Je zult de HEER, je God, beslist niet op de proef stellen!’8
En toen de duivel alle beproevingen voleindigd had,
13
nam hij afstand van hem –
tot de tijd9

Noten

  1. NBV: vertaalt: ‘vervuld’ (vs. 1), maar daarvoor zou Lukas ook een werkwoord gebruiken, beter: ‘vol’↩︎
  2. NBV: vertaalt: ‘veranderen’ is m.i. een te groot woord voor ‘worden’; ‘veranderen’ benadrukt onnodig het wonder↩︎
  3. [Deut. 8,3]↩︎
  4. NBV: vertaalt: ‘beschikken’: de notie van het ‘(over)gegeven’ (ontvangen hebben) en dus kunnen (door)geven verdwijnt hiermee↩︎
  5. [Deut. 6,13; 10,20]↩︎
  6. [Ps. 91,11]↩︎
  7. [Ps. 91,12]↩︎
  8. [Deut. 6,16]↩︎
  9. NBV: vertaalt: ‘voor een tijd’ (vs. 13), daarmee raakt de scherpte verloren van ‘de (bepaalde) tijd’ waar de strijd tussen de duivel en Jezus op af gaat↩︎
Scroll naar boven