Lucas 18,9-14

Vertaling

Lucas 18 : 9 – 14
 
9
Hij zei nog
– gericht op sommigen die er bij zichzelf van overtuigd zijn geraakt
dat zij rechtvaardigen zijn
en de overigen minachten –
deze gelijkenis:
10
“Twee mensen gingen op naar de tempel
om te bidden –
de ene een Farizeeër
en de andere een tollenaar.
11
De Farizeeër ging er staan,
en gericht op zichzelf bad hij dit:
‘O God,
ik dank U
dat ik niet ben zoals de overigen van de mensen:
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,
of ook als deze tollenaar…;
12
ik vast twee maal per sabbatsperiode,
ik sta een tiende af van alles wat ik verwerf…!’
13
De tollenaar was veraf gaan staan,
hij wilde zelfs niet de ogen opheffen naar de hemel,
maar hij sloeg zich op zijn borst,
terwijl hij zei:
‘O God,
laat u met mij, zondaar, verzoenen…!’
14
Ik zeg jullie:
deze daalde als een gerechtvaardigde af naar zijn huis,
aan die ander voorbij…
Want alwie zichzelf verhoogt zal vernederd worden,
maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden!”
 
aantekeningen:
11
met ‘pros’ voor ‘heauton’ neemt Lukas het ‘pros’ van vs. 9 weer op
12
het lijkt mij van belang de joodse klank van ‘sabbat’ door te laten klinken (ik zie geen enkele vertaling dat doen – behalve de Vulgaat!)
14
de NBV vertaalt ‘die rechtvaardig is in de ogen van GOD’ en verdonkeremaant zo het proces van rechtvaardigmaking
14
de vertaling van ‘para’ is bijna niet te doen… – luistert nauw; het gaat minder om een tegenstelling dan wel om een vergelijking tussen de 2 gestalten, daarom vertaal ik zo letterlijk mogelijk: ‘langs’, ‘voorbij’; ik vind het zelf nog niet echt bevredigend
 
Scroll naar boven