Matteüs 3,13-17

Vertaling

13
Toen kwam1 Jezus vanuit Galilea
naar de Jordaan bij Johannes,
om door hem gedoopt te worden.
14
Maar Johannes hield hem tegen zeggend:
Ik heb het nodig2 om door jou gedoopt te worden,
maar jij komt bij mij?
15
Jezus antwoordde en zei tegen hem:
laat3 me nu begaan,
want zo is het betamelijk dat wij de gerechtigheid geheel vervullen.
En hij liet hem begaan.
16
Nadat Jezus gedoopt was,
steeg hij direct op uit het water;
en zie, de hemelen openden zich voor hem
en hij zag de geest van God
als een duif
op hem neerdalen.
17
En let op4, een stem uit de hemel zei:
dit is mijn geliefde zoon,
in wie ik welbehagen5 heb.

Noten

  1. Het werkwoord παραγίνομαι is sterker dan alleen komen, het is komen met een bestemming. Het herhaalt het vers Mat. 3: 1. Zo Johannes toen, zo Jezus nu.↩︎
  2. χρεία is een zelfstandig naamwoord dat in bijv. Handelingen 6: 3 als `taak´ vertaald wordt. Maar vaak wordt het als `nodig zijn/hebben´ in het nederlands omgezet.↩︎
  3. Laat me los / Laat me (be)gaan.↩︎
  4. Er staat in het Grieks: zie. Het Engelse `behold´ is er dan een mooie vertaling van. Daarom hier maar, niet letterlijk en de herhaling doorbrekend, maar voor het `let op´ gekozen.↩︎
  5. plezier hebben, zo zou je het werkwoord εὐδοκέω kunnen vertalen↩︎
Scroll naar boven