Lucas 2,21

Vertaling

21
En1 toen acht dagen vervuld waren2
en hij besneden zou worden,
werd hem ook zijn naam genoemd geroepen: Jezus3
die door de engel genoemd geroepen was
voordat4 hij in de moederschoot was ontvangen.5

Noten

  1. in tegenstelling tot de NBV-vertaling heb ik kai in r.1 wel vertaald, evenals in r.3: met “en” en “ook”↩︎
  2. voor eplèsthèsan in r.1 lijkt me “verstreken waren” te neutraal↩︎
  3. voor de in het Grieks overgenomen Hebreeuwse uitdrukking kaleo to onoma (kara’ ha-sjem) lijkt me de vertaling “kreeg hij de naam” in r.3 te mager↩︎
  4. in r.5 lijkt het me niet nodig “nog” toe te voegen.↩︎
  5. “schoot van zijn moeder” geeft teveel aandacht aan de persoon van de moeder; ‘moederschoot’ lijkt me daarom beter.↩︎
Scroll naar boven