Jesaja 55,6-13

Vertaling

6
Zoek JHWH nu hij te vinden is
roep hem aan nu hij nabij is.
7
De goddeloze moet zijn weg verlaten
de boosdoener zijn gedachten
laten ze zich bekeren tot JHWH
die zal zich over hen ontfermen
en tot onze God
want hij vergeeft rijkelijk.
 
8
Want mijn gedachten zijn niet jullie gedachten
en jullie wegen zijn niet mijn wegen
– luidt de godsspraak van JHWH –
9
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde
zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen
en mijn gedachten [hoger] dan jullie gedachten.
10
Want zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel
en daarheen niet terugkeren voordat zij de aarde hebben gedrenkt
vruchtbaar hebben gemaakt en planten hebben doen uitspruiten,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter
11
zo zal het ook gaan met mijn woord
dat uit mijn mond voortkomt:
het zal niet vruchteloos naar mij terugkeren
maar het zal doen wat mij behaagt
en dat volbrengen waartoe ik het heb gezonden.
 
12
Want in vreugde zul je uittrekken
en in vrede geleid worden;
bergen en heuvels zullen voor jou in gejuicht uitbarsten
en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.
13
In plaats van een doornstruik zal een jeneverbes opkomen
in plaats van een brandnetel zal een mirte opkomen
en dat zal voor JHWH zijn tot een naam
tot een eeuwig teken, dat niet afgesneden wordt.
Scroll naar boven