Hebreeën 3,1-6

 


Bedienaar en Zoon des huizes

1
Daarom geliefde broeders,
deelgenoten van de hemelse roeping,
richt jullie aandacht op de gezondene
en hogepriester van onze belijdenis:Jezus,
2
die getrouw was aan die hem maakte.
Zoals ook Mozes was in heel zijn huis.
3
Want deze is meerdere glorie waard geacht dan Mozes,
zoals ook de ontwerper
meer lof krijgt dan het huis zelf.
4
Want elk huis wordt door iemand ontworpen.
En die alles ontworpen heeft is God.
5
En Mozes was wel getrouw in heel zijn huis,
als bedienaar om te getuigen van de dingen,
waarover gesproken zou worden,
6
Christus evenwel als de Zoon over zijn huis.
Het huis van hem zijn wij.
Als wij tenminste aan de vrijmoedigheid
en de loftrompet van de hoop
ook tot het einde toe stevig vasthouden.
Scroll naar boven