Lucas 19,41-48

 


Lucas 19: 41-48

41
Toen hij naderbij gekomen was, zag hij de stad
en hij weende over haar.
42
Hij zei: Dat jij, juist jij, op deze dag toch had verstaan
wat tot vrede leidt!
Nu is dat verborgen voor jouw ogen.
43
Want de dagen zullen over jou komen
dat je vijanden een wal om jou zullen opwerpen,
==je zullen omsingelen
en je van alle kant zullen insluiten.
44
Ze zullen jou en je kinderen in je vertrappen
en ze zullen in jou geen steen op de andere laten,
omdat je de tijd niet hebt verstaan
dat God naar je omzag.
45
Hij ging de tempel binnen
en begon de verkopers naar buiten te drijven.
46
Hij zei tot hen: Er staat geschreven:
Mijn huis zal een huis van gebed zijn,
maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt.
47
En hij gaf dagelijks onderricht in de tempel.
De overpriesters en de schriftgeleerden,
en de leiders van het volk
zochten naar een mogelijkheid hem om te brengen,
maar zij wisten niet hoe zij dat konden doen,
want het hele volk hing aan zijn lippen.
 
Scroll naar boven