Lucas 12,35-40

 


De komst van de mensenzoon

Het waakzaam verwachten van de komst van de mensenzoon

Lucas 12, 35-40

35 Wees gereed, gord je aan

en laat je lampen branden.

36 Wees als mensen, die op hun heer wachten,

wanneer die van een bruiloft thuiskomt,

opdat zij hem onmiddellijk opendoen

wanneer hij komt en aanklopt.

37 Gezegend die knechten,

die de heer, als hij komt, wakend zal aantreffen.

Voorwaar, ik zeg jullie:

hij zal zich een schort voorbinden,

hen aan tafel nodigen

en hij zal hen komen bedienen.

38 Gezegend zijn zij,

wanneer hij pas in het holst van de nacht

of ook tegen het ochtendgloren thuiskomt

en hen zo aantreft.

39 Bedenk dit:

als een heer des huizes zou weten

welk uur de dief komt

zou hij hem niet in zijn huis laten inbreken.

40 Jullie moeten bereid zijn,

want de mensenzoon komt op een uur,

waarop je hem niet verwacht.

Scroll naar boven