Galaten 4,1-7

 


1
Ik bedoel1 :
zolang de erfgenaam een klein kind2 is,
verschilt hij in niets van een slaaf
ook al is hij de heer van alles;
2
maar hij staat onder voogden en bewindvoerders3
tot de door de vader vastgestelde tijd4 .
3
Zoals ook wij,
toen we kinderen5 waren,
4
Toen de volheid van de tijd gekomen was,
5
opdat Hij hen,
die onder een wet zijn,
zou verlossen,
opdat wij ontvangen zouden worden als geadopteerde kinderen.
6
En omdat jullie kinderen8 zijn,
7
Zodat je niet langer slaven bent,
 

Noten

  1. letterlijk: zeg↩︎

  2. νήπιός, een klein/heel jong/onschuldig/nog gevoed kind (zelfs mogelijk:)baby↩︎

  3. managers/economen/boekhouders/huismeesters↩︎

  4. προθεσμία: vastgestelde tijd, de stam is: τιθημι↩︎

  5. opnieuw νήπιός↩︎

  6. δουλοω letterlijk: slaaf gemaakt↩︎

  7. ἐξαποστέλλω eruit gezonden↩︎

  8. υιοι is letterlijk zonen – maar in het meervoud hier gebruikt is zowel vrouwelijk als manlijk in het collectieve begrip opgenomen. Vandaar dat ik ‘kinderen’ prefereer boven het letterlijke ‘zonen’. Oussoren vertaald mooi: zonen-en-dochters.↩︎

  9. Oussoren: zoon-of-dochter↩︎

Scroll naar boven