Zacharja 8,4-8.20-23

Vertaling

4
Zo zegt Jhwh van de machten:
‘Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten
op de pleinen van Jeruzalem,
eenieder met zijn stok in zijn hand
vanwege de veelheid van dagen.1
5
De pleinen van de stad zullen vol worden
met jongens en meisjes
die spelen op haar pleinen.’
6
Zo zegt Jhwh van de machten:
‘Dat het wonderlijk zou zijn in de ogen
van het overblijfsel van dit volk, deze dagen,
zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?’
is een uitspraak van Jhwh van de machten.’
7
Zo zegt Jhwh van de machten:
‘Zie, Ik ga Mijn volk bevrijden
uit het land van de zonsopkomst
en uit het land van de zonsondergang.
8
Ik zal hen brengen
en zij zullen in het centrum van Jeruzalem wonen.
Zij zullen Mij tot een volk zijn,
en Ík zal hun tot een God zijn,
in betrouwbaarheid en in gerechtigheid.’
20
Zo zegt Jhwh van de machten:
‘Er zullen weer volken komen
en inwoners van veel steden.
21
De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere
en zeggen:
“We gaan meteen
om het aangezicht van Jhwh gunstig te stemmen,
om Jhwh van de machten te zoeken;
ook ík zal gaan.”
22
Dan komen veel volken
en machtige volkeren,
om Jhwh van de machten in Jeruzalem te zoeken
en om het aangezicht van Jhwh gunstig te stemmen.’
23
Zo zegt Jhwh van de machten:
‘In die dagen
dat tien mannen uit alle talen van de volkeren vastgrijpen,
zullen zij de zoom van een Joodse man vastgrijpen,
en zeggen:
“Wij gaan met jullie,
want wij hebben gehoord dat God met jullie is.”‘

Noten

  1. D.i. ‘vanwege zijn hoge leeftijd’.↩︎
Scroll naar boven