Johannes 20,19-31

Vertaling

19
Het was laat op die eerste dag na de sabbat,
de deuren zijn gesloten,
waar de leerlingen bijeen zijn.
Zij zijn bang voor de Joden.
Jezus kwam.
Hij gaat in het midden staan.
Hij zegt tegen hen:
‘Vrede voor jullie!’
20
Toen hij dat gezegd had
toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren vol vreugde dat zij de Heer zagen.
21
Opnieuw zei Jezus tegen zijn leerlingen:
‘Vrede voor jullie!
Zoals de Vader mij gezonden heeft,
zo zend ik ook jullie.
22
Als hij dat gezegd heeft, blaast hij op hen
en zegt:
‘Neem in je op aanblazing van de Heilige.
Wie jullie de zonden vergeven: ze zijn hun vergeven!
Wie je ze laat houden, die houden ze.’
 
24
Thomas echter, één van de twaalf,
die ook Didymus genoemd wordt,
was niet bij hen, toen Jezus kwam.
25
De andere leerlingen zeiden daarom tegen hem:
‘Wij hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei tegen hen:
‘Zolang ik niet de plek van de spijker in zijn handen zie
en mijn vinger op de plek van de spijkers leg
en mijn hand in zijn zijde,
zal ik zeker niet geloven.’
26
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer binnen
en Thomas was bij hen.
Jezus komt binnen, terwijl de deuren gesloten zijn;
Hij gaat in het midden staan
en zegt:
‘Vrede voor jullie.’
27
Dan zegt Hij tegen Thomas:
‘Breng je vinger hier
en kijk naar mijn handen;
breng je hand
en leg hem op mijn zijde,
en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28
Thomas antwoordde en zei tegen hem:
‘Mijn Heer en mijn God.’
29
Jezus zegt tegen hem:
‘Omdat je mij hebt gezien, ben je gelovig?
Gelukkig zijn zij, die niets gezien hebben
en (toch) zijn gaan geloven.’
 
30
Jezus heeft nog veel meer tekenen verricht te midden van [zijn] leerlingen
welke niet opgeschreven staan in dit boek;
31
maar deze zijn opgeschreven
opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God,
en opdat u, door te geloven in zijn naam, het leven mag hebben.
.
Scroll naar boven