Job 30,15-26 en 38,1

Inleiding

Ik heb gebruik gemaakt van J.H. Kroeze: Job (COT), Kampen 1961; A. de Wilde, Das Buch Hiob, Leiden 1981; A. van Selms, Job (Een praktische bijbelverklaring), Kampen 1984.

 

Hier beschrijft Job de ellende waarin hij zich bevindt.

 

Vertaling

30, 15
Verschrikkingen worden over mij uitgestort,1
mijn waardigheid vervloog als de wind,
gelijk een wolk is mijn heil2 voorbij.
16
En nu stort mijn innerlijk zich over mij uit,
dagen van ellende hebben mij in hun macht.
17
’s Nachts worden mijn beenderen in mij uitgeboord3,
knagende pijnen4 laten mij niet met rust.
18
Met grote kracht pakt het me bij mijn kleed.
bij de mond van mijn tuniek grijpt de pijn5 mij vast.
19
Hij heeft mij geworpen in het slijk,
en ik ben stof en zand gelijk geworden.
20
ik roep tot u om hulp maar u antwoordt mij niet,
ik blijf staan maar u merkt mij niet op.
21
U verandert voor mij in een wreedaard,
met uw machtige hand6 bestookt u mij.
22
U heft mij op tot de wind, u laat mij daarop rijden,
u brengt mij aan het wankelen, in noodweer!7
23
Want ik weet: u brengt mij naar de dood terug,
naar het huis waar al wat leeft tezamen komt.
24
Heb ik de hand dan niet uitgestrekt naar de ellendige,
of is hij in zijn ongeluk dan niet gered?8
25
Of ik niet weende over de hardheid van het dagelijkse leven,
mijn ziel was bedroefd over wie arm en nooddruftig was.
26
Evenwel, waar ik het goede verwachtte, kwam onheil,
ik zag uit naar licht, en er kwam duisternis.
 
38, 1
Toen antwoordde Jhwh Job uit de storm:
 

Noten

  1. Zo Kroeze.↩︎
  2. יְשׁוּעָה= hulp, heil, geluk (NBG51), vrijheid.↩︎
  3. HALAT bij נִקַּר.↩︎
  4. eig.: ‘mijn knagers’.↩︎
  5. eig. is het subject ‘het’ of ‘hij’. Ik ga ervan uit, dat het hier een vervolg van v. 17 betreft. Anders van Selms (‘Hij’).↩︎
  6. Lett.: ‘Met de macht van uw hand.’↩︎
  7. Over dit corrupte halfvers is heel veel te doen. In het kort: תֻשִׁוׇּה moet volgens Kroeze een schrijffout zijn voor תשׁאה, een synoniem voor שָׁאוֹן, gebruis van water, geloei van een storm.↩︎
  8. Kroeze leest dit corrupte vers aldus: אך לא בענ’ אשׁלח ‘ד אם בפּ’דה לה נושׁע.↩︎
Scroll naar boven