Jesaja 8,23b-9,7

Vertaling

8, 23
Zoals de eerdere tijd smaad bracht
voor het land Zebulon en het land Naftali,
bracht de latere tijd eer over de weg aan de zee,
(het land) aan de overkant van de Jordaan,
het Galilea van de volkeren.
9, 1
Het volk van wie gaan in donker,
zij zien een groot licht.
Zij die verblijven in een land van doodsschaduw,
over hen straalt een licht.
2
U hebt het volk talrijk gemaakt,
voor hen1 de vreugde grootgemaakt.
Zij verheugen zich voor uw aangezicht,
zoals men zich verheugt bij de oogst,
zoals men juicht, wanneer men de buit verdeelt,
3
want het juk van zijn last,
en de stang op zijn schouder,
de knuppel van zijn drijver
hebt u verbroken als op Midiansdag,
4
ja, elke schoen, die stampt met gedreun
en (elke) mantel, die in bloed gewenteld is,
in de brand ermee, het is voer voor het vuur.
5
Ja, een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven
en de heerschappij zal op zijn schouder rusten.
en men riep zijn naam:
planner van wonderbaarlijke daden,
heldhaftige God,
vader voor eeuwig,
prins van de vrede
6
om te vermeerderen de heerschappij
en voor een vrede zonder einde
op de troon van David en diens koninkrijk
om dat op te richten en te schragen
door recht en gerechtigheid
van nu aan tot in eeuwigheid.
De ijver van Jhwh Zebaot zal dit doen!

Noten

  1. LW in plaats van L<.↩︎
Scroll naar boven