Jesaja 61,10-62,3

Inleiding

Deze vertaling stamt van Karel Deurloo en is moeilijk te verbeteren. Slechts enkele opmerkingen erbij in de noten (Joep Dubbink).

Vertaling

61, 10
Vrolijk, vrolijk wil ik zijn over Jhwh,
mijn ziel wil juichen over mijn God
want hij bekleedt mij met kleding van vrijheid1
in de mantel der gerechtigheid hult hij mij,
zoals een bruidegom zich priesterlijk tooit
of zoals een bruid zich siert met haar bruidsopschik.
11
Want zoals de aarde haar uitspruitsel tevoorschijn brengt
en zoals een tuin zijn zaaisel doet uitspruiten
zo zal mijn here2 Jhwh gerechtigheid doen uitspruiten
en lof ten overstaan van alle naties.
62, 1
Omwille van Sion kan ik niet zwijgen
omwille van Jeruzalem kan ik niet stil zijn
totdat zijn gerechtigheid als lichtglans tevoorschijn komt
zijn bevrijding als een fakkel gaat branden.
2
De naties zullen je gerechtigheid zien
alle koningen je heerlijkheid.
Men noemt je met een nieuwe naam
die de mond van Jhwh bepaalt.
3
Je zult een kronende krans3 zijn in de hand van Jhwh
een koninklijke voorhoofdband in de hand[greep]4 van je God.

Noten

  1. ישׁע — gedurfd vertaald met ‘vrijheid’, vgl. Buber die de stam ישׁע altijd met ‘bevrijding’ of een afleiding daarvan weergeeft.↩︎
  2. Wie dit iets te gedateerd vindt, leest ‘heer’.↩︎
  3. Het Hebreeuwse rijm, עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת , is fraai met alliteratie weergegeven.↩︎
  4. Deurloo vertaalt ‘handgreep’ om niet כף en יד met hetzelfde woord te vertalen. Dat klinkt wat merkwaardig, ik zou ‘hand’ kiezen.↩︎
Scroll naar boven