Jesaja 55,1-13

Vertaling

1
Al wie dorst heeft, kom naar het water!
En wie geen geld heeft: kom, koop en eet!
Ja, kom, koop
— maar niet voor geld, voor geen prijs —
wijn en melk.
2
Waarom wegen jullie geld af voor wat geen brood is,
je vermogen voor wat niet verzadigt?
Hoor, ja hoor naar mij
en jullie zullen het góede eten,
jullie ziel zal zich laven aan het vette.
3
Neig je oor en kom bij mij,
hoor en jullie ziel zal leven.
Ik sluit een altijddurend verbond met jullie,
de betrouwbare daden van vriendschap aan David.
4
Zie, als getuige voor de natiën heb ik hem gegeven,
als voorganger en gebieder van de natiën.
5
Zie, een volk dat je niet kent zul je erbij roepen;
en volkeren die jou niet kennen, zullen naar jou toesnellen,
vanwege Jhwh jouw God, Israëls Heilige.
Hij geeft jou heerlijkheid.
 
6
Zoek Jhwh, nu hij zich laat vinden,
roep hem aan nu hij nabij is.
7
De kwaaddoener moet zijn weg verlaten,
de onrechtvaardige man zijn plannen.
Laat hij omkeren naar Jhwh:
die zal zich over hem ontfermen,
en naar onze God,
want hij is groot in het vergeven.
 
8
Ja, mijn plannen zijn niet jullie plannen
en jullie wegen zijn niet mijn wegen —
uitspraak van Jhwh.
9
Ja, hoog is de hemel boven de aarde,
zó hoog zijn mijn wegen boven jullie wegen,
mijn plannen boven jullie plannen.
10
Ja, zoals de regen of de sneeuw van de hemel neerdaalt
en daarheen niet terugkeert
zonder dat die eerst de aarde heeft doordrenkt
om haar te laten baren en uitspruiten,
om zaad aan de zaaier te geven
en brood aan de eter —
11
zó geschiedt mijn woord
dat uitgaat uit mijn mond:
het keert niet leeg naar mij terug
zonder dat het heeft gedaan wat mijn wil is
en heeft laten lukken, waartoe ik het zond.
 
12
Ja, in vreugde zullen jullie uittrekken,
in vrede zullen jullie geleid worden.
De bergen en de heuvels breken voor jullie uit in jubelen,
alle bomen van het veld klappen in de handen.
13
Op de plaats van de doornstruik gaat een cypres op,
op de plaats van een distel gaat een mirt op.
En het wordt voor Jhwh tot een naam,
tot een altijddurend teken dat niet weggesneden wordt.
Scroll naar boven