Jesaja 52,1-6

Vertaling

1
Ontwaak, ontwaak, bekleed je met sterkte, Sion!
Bekleed je met een sierlijk gewaad, Jeruzalem, stad van het heilige!
want niet meer zal nog in jou komen een onbesnedene en onreine.
2
Schud je vrij van stof, sta op, gevangen Jeruzalem!
Maak los de banden om je hals, gevangen dochter van Sion!
3
Want zo spreekt Jhwh:
Om niet zijn jullie verkocht en niet voor geld zullen jullie worden losgemaakt.’
4
Want zo spreekt de heer Jhwh:
‘Naar Egypte is mijn volk in het begin afgedaald om gastvreemdeling te zijn
en Assyriƫ heeft het aan het eind onderdrukt.
5
En nu, wie heb ik hier nog over?’
godsspraak van Jhwh
‘want mijn volk is om niet genomen, zijn leiders weeklagen.’
godsspraak van Jhwh
‘en voortdurend wordt de hele dag mijn naam gesmaad.
6
Daarom moet mijn volk mijn naam kennen.
Daarom op deze dag, dat Ik het ben, die spreekt:
“Hier ben Ik”‘
Scroll naar boven