Jesaja 45,15-19

Vertaling

15
Voorwaar, Gij zijt een god1 die zich verbergt,
de God van Israël, bevrijder.
16
Zij zullen beschaamd, ja te schande worden, zij allen tezamen;
zij zullen heengaan in schande, de handarbeiders van [afgod]figuren.
17
Israël wordt bevrijd door Jhwh
— bevrijding voor alle tijden –,
jullie staan niet beschaamd, worden niet te schande,
voor altijd en immer.
18
Ja, zo zegt Jhwh,
die de hemelen schept,
hij is God,
die de aarde formeert en haar maakt2,
hij heeft haar gevestigd,
niet als woestenij3 heeft hij haar geschapen,
maar om te bewonen heeft hij haar geformeerd –:
Ik ben het, Jhwh, en anders geen.
19
Niet in het verborgene heb ik gesproken,
op een plaats op een duistere aarde.
Niet heb ik gezegd tot het zaad van Jakob:
Zoek mij in de woestenij…
Ik ben het, Jhwh, sprekend rechtvaardigheid,
meedelend4 wat recht is.

Noten

  1. Hier de korte vorm el, evt. ook te vertalen met ‘godheid’. Het verschil met de tweede helft van het vers — elohee jisraeel –, gemarkeerd door hoofdletter.↩︎
  2. De participia kunnen actief presentisch opgevat worden: deze God is scheppend, formerend, makend. De twee daaropvolgende qatalvormen zijn hier als perfectum vertaald: hij heeft de aarde bevestigd, geschapen.↩︎
  3. lo tohu… verwijzing naar Genesis 1:2. De aarde is misschien voor velen woest en leeg, maar zo is ze van Jhwh uit in principe (‘in den beginne’) niet ingezet: de schepping door Jhwh is op zijn bevrijding gericht.↩︎
  4. Of: ‘Ik, Jhwh, ben het die rechtvaardig spreekt…’↩︎
Scroll naar boven