Jesaja 3,25-4,6

Vertaling

3, 25
Uw mannen zullen vallen door het zwaard
en uw helden in de oorlog.
Uw poorten zullen zuchten en jammeren
en uitgeschud zal zij ter aarde neerzitten
4, 1
Zeven vrouwen zullen op die dag één man vastgrijpen
en zeggen:
‘Ons eigen brood willen we eten,
en met onze eigen kleren ons kleden!
Roep alleen uw naam over ons uit,
neem onze smaad weg!’
2
Op die dag zal de spruit van Jhwh zijn
tot een sier en tot heerlijkheid
en de vrucht van het land zal zijn tot trots en sieraad voor de ontkomenen van Israël.
3
En het is dat wie overblijft in Sion en wie rest in Jeruzalem
heilig genoemd zal worden voor Hem:
allen die opgeschreven zijn tot leven in Jeruzalem.
4
Wanneer mijn Heer het vuil van de dochters van Sion heeft afgewassen
en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld uit haar midden
in een geest van recht en in een geest die verbrandt,
5
dan zal Jhwh scheppen
op de gehele plaats van de berg van Sion en op haar verzamelplaats
een wolk overdag
en rook met glans van vlammend vuur ’s nachts,
want over alle heerlijkheid zal een baldakijn zijn
6
en een loofhut tot schaduw overdag tegen de hitte
en tot een toevlucht en schuilplaats tegen storm en regen.
Scroll naar boven