Exodus 3,1-6

Vertaling

1
Mozes was de kudde van Jetro, zijn schoonvader, de priester van Midjan, aan het weiden.
Hij dreef de kudde achter de woestijn
en kwam [zo] bij de berg Gods, de Horeb.
2
Een bode van Jhwh liet zich aan hem zien,
in een vuurvlam, uit het midden van de doornstruik.
Hij zag:
en zie, de doornstruik brandend door het vuur,
maar de doornstruik werd [toch] geenszins verteerd.
3
Mozes zei:
‘Laat ik toch [van het pad] afwijken
en dit grote verschijnsel zien waarom de doornstruik niet verbrandt.’
4
Jhwh zag dat hij [van het pad] afweek om het te zien.
Toen riep God hem uit het midden van de doornstruik,
hij zei:
‘Mozes, Mozes!’
Hij zei:
‘Zie, hier ben ik.’
5
Hij zei:
‘Kom hier niet dichtbij,
doe de sandalen van je voeten,
want de plaats waarop jij bent gaan staan,
heilige grond is dat.
6
Hij zei:
‘Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob.’
Toen verborg Mozes zijn gezicht,
want hij vreesde tegen God aan te kijken.
Scroll naar boven