2 Samuël 7,4-16

Vertaling

4
Het gebeurde in die nacht,
het woord van Jhwh kwam tot Nathan:
5
‘Ga en zeg tot mijn knecht David:
“Zo zegt Jhwh:
‘Zou jij voor mij een huis bouwen om er te gaan zitten,
6
terwijl Ik niet in een huis gezeten heb
vanaf de dag dat ik de kinderen van Israël deed opgaan uit Egypte tot op deze dag,
maar meetrok in een tent als woning?
7
Waar Ik ook meetrok met al de kinderen van Israël
heb ik daar ooit een woord over gesproken tot één van Israëls stamleiders
die ik had geboden mijn volk Israël te weiden?
Heb ik ooit gezegd:
Waarom hebben jullie voor mij niet een huis van cederhout gebouwd?’
8
Nu dan, zo moet je zeggen tegen mijn knecht David:
“Zo zegt Jhwh van de hemelse scharen:
‘Ik heb je genomen van achter de kudde vandaan
om voorganger te worden over mijn volk Israël.
9
Ik was met jou overal waar je ging
Ik vernietigde al je vijanden voor je aangezicht.
Ik maakte je een naam, groot als de naam van der groten der aarde.
10
Ik bepaalde voor mijn volk Israël een plaats.
Ik heb het geplant en het zal er wonen
zonder nog te hoeven sidderen,
want de boosdoeners zullen het niet langer onderdrukken als in het begin
11
vanaf de dag dat ik richters aanstelde over mijn volk Israël.
Ik heb je rust gegeven van al je vijanden.
Ja, Jhwh meldt je dat Jhwh jou een huis zal bouwen.
12
Als je dagen voltooid zijn en je liggen zult bij je vaderen,
dan zal ik je nageslacht doen opstaan dat voortkomt uit je eigen lijf.
Ik zal zijn koningschap funderen.
13
Hij zal er zijn die voor mijn Naam een huis bouwt.
Ik zal de troon van zijn koningschap voor altijd bevestigen
14
Ik zal hem tot een vader zijn
en hij zal mij tot een zoon zijn.
Hem zal ik als hij zich misgaat, wel tuchtigen
met een menselijke straf of menselijke plagen
15
maar mijn solidariteit zal van hem niet wijken
zoals ik die heb doen wijken van Saul
die ik heb doen wijken van jouw aangezicht weg.
Je huis en je koningschap zullen voor altijd bestendig zijn voor je aangezicht
Je troon zal bevestigd zijn voor altijd.’
Scroll naar boven