Zacharia 9,9-12

Vertaling

9
Juich bovenmate, dochter van Sion!
Schreeuw het uit, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw koning komt tot u,
rechtvaardig, een bevrijder is hij,
arm, en rijdend op een ezel,
op een ezelshengst, op een ezelinnejong.
10
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm vernietigen,
en de paarden uit Jeruzalem.
De strijdboog zal vernietigd worden.
Hij spreekt de volkeren vrede toe.
Zijn heerschappij is van zee tot zee,
van de rivier tot aan de einden der aarde.
 
11
Ook u, op uw verbondsbloed,
laat Ik uw gevangenen vrij uit de put waarin geen water zat.
12
Keer terug naar de burcht,
u, gevangenen van de hoop!
Ook is deze dag de bekendmaking:
Dubbel zal ik het u vergelden.
Scroll naar boven