Ruth 4,13-17

 


13
Boaz nam Ruth en zij werd hem tot vrouw.
Hij had gemeenschap met haar
en JHWH gaf haar dat ze zwanger werd
en ze baarde een zoon.
14
De vrouwen zeiden tegen Naomi:
Gezegend is JHWH die het u vandaag niet ontbreken deed aan een losser;1
zijn naam worde uitgeroepen in Israël.
15
En hij is voor jou degene die je het leven heeft teruggegeven,2
die je [in] je oude dag zal onderhouden.
Ja, je schoondochter die jou liefheeft, heeft hem gebaard.
Zij is het die voor jou beter is dan zeven zonen.
16
Toen nam Naomi het kind op, legde het op haar schoot,
en ze werd voor hem tot pleegmoeder.
17
De buurvrouwen gaven hem een naam,
ze zeiden:
Er is een zoon geboren bij Naomi
en ze noemden hem Obed (*Dienaar*).
Hij werd de vader van Jesse die de vader werd van David.
 

Noten

  1. J.H. van der Palm, (Bijbel bevattende alle de boeken des ouden en nieuwen verbonds, Leiden MDCCCXXV) schreef al in het commentaar bij zijn vertaling: Door dezen losser wordt nu niet Boaz verstaan, maar het kind uit hem geboren, de losser in eenen nog dierbaarder zin des woords voor Naomi.↩︎

  2. letterlijk: je ziel heeft teruggebracht↩︎

Scroll naar boven