Nehemia 9,15-20

Inleiding

Voor een uitleg van Nehemia 9, zie Nico Riemersma, ‘Net zo trouw als Abraham: De plaats van Nehemia 10,1 [MT] in de context’, in: Kerk en Theologie 72/2 (2021), 170-182.Het artikel is ook te vinden op www.nicoriemersma.nl (blog 12 april 2021).

Vertaling

15
Brood uit de hemel hebt U aan hen gegeven voor hun honger
en water uit de rots hebt U voor hen doen uitgaan voor hun dorst.
U hebt hun komst toegezegd
om het land te beƫrven
waarvan U uw hand hebt geheven om het hun te geven.
 
16
Maar zij, onze vaderen, handelden boosaardig,
ze verhardden hun nek
en hoorden niet naar uw geboden.
17
Ze weigerden om te horen
en gedachten niet de wonderen die U bij hen gedaan had.
Ze verhardden hun nek
en stelden een hoofd aan
om terug te keren tot hun dienstwerk, in hun rebellie.
 
Maar U bent een god van vergeving,
genadig en barmhartig,
traag tot toorn en groot aan loyaliteit
U hebt hen niet achtergelaten.
18
Zelf toen ze zich een gegoten kalf gemaakt hadden
en zeiden: ‘Dit is jullie god die jullie heeft doen opgaan uit Egypte’,
en zij grote misdrijven bedreven,
19
hebt U in uw ruime barmhartigheid hen niet in de woestijn achtergelaten.
De wolkkolom boven hen week niet
om hen overdag te leiden op de weg
en de vuurkolom niet ’s nachts
om de weg voor hen te verlichten waarop ze gingen.
20
Uw goede geest hebt U gegeven
om hen begrip bij te brengen.
Uw manna hebt U niet onthouden aan hun mond
en water hebt U hen gegeven voor hun dorst.
Scroll naar boven