Matteüs 9,9-13


9
Toen Jezus vandaar verder was gegaan,
zag hij een mens op het tolhuis zitten, die Matteüs heette;
Hij zegt tegen hem:
‘Volg mij!’
Nadat hij was opgestaan, volgde hij hem.
10
En het gebeurde toen hij in het huis aanlag,
en zie, vele tollenaars en zondaars, die gekomen waren,
lagen met Jezus en zijn leerlingen aan.
11
Toen de farizeeën dat zagen,
zeiden zij tegen zijn leerlingen:
‘Waarom eet jullie meester met de tollenaars en zondaars?’
12
Hij die dat gehoord had, zei tegen hen:
‘Zij die sterk zijn, hebben geen dokter nodig,
maar zij die er slecht aan toe zijn.’
13
Maar ga en leer wat het is:
“Ontferming wil ik, en geen offer”,
want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’
Scroll naar boven