Jozua 6,22-25

 


22
Maar tot de twee mannen, die spionnen waren in het land, heeft Jozua gezegd:
‘Ga naar het huis van de vrouw, die hoer,
en laat de vrouw uittrekken vandaar en al wat bij haar is
zoals jullie hebben gezworen.’
23
De jonge mannen, die spion waren, kwamen
en zij lieten Rachab uittrekken
en haar vader en haar moeder en haar broers (en zusters) en al wat bij haar was
en haar hele familie lieten zij uittrekken
en zij verschaften een verblijfplaats buiten de verblijfplaats van Israel.
24
De stad hebben zij met vuur verbrand en alles wat erin was.
Alleen het zilver en het goud en het vaatwerk van brons en ijzer
hebben ze gegeven aan de schatkamer van het huis van JHWH.
25
Rachab, de hoer, en het huis van haar vader en al wat bij haar was, heeft Jozua laten leven.
Zij woont in het midden van Israël tot op deze dag,
omdat zij de boden heeft verborgen
die Jozua had uitgezonden om Jericho te spioneren.
 

Noten

 1. V. 22 ‘Al wat bij haar was’. Je zou ook kunnen vertalen: ‘allen, die bij haar waren’ (vv. 22,23,25).

  Vv. 22,23 Ik kies voor de vertaling ‘uittrekken’ van het werkwoord ‘jatsa’. Dat verwijst naar de uittocht, de doortocht en de intocht van het volk Israël.

  V. 23 De naam Rachab heeft te maken met ruimte geven en wijd maken (het werkwoord ‘rachab’).

  V. 25 Rachabs moedige daad van het ‘verbergen’ (zie Jozua 2) wordt ook al genoemd in Jozua 6:17.

  ## Opmerkingen:

  1. Het hele verhaal van Jozua 2:1-24 speelt op de achtergrond van dit fragment mee.

  2. Het verhaal van de eed (v. 22) is te lezen in Jozua 2:8-21. Rachab heeft de mannen verstopt op haar dak en gaat naar ze toe, waarbij ze haar vertrouwen in hun overwinning door de Eeuwige aan ze vertelt en vraagt om te zweren, dat zij met haar familie gespaard zal worden (2:12-13). De eed van de spionnen staat in 2:14,17 en omringt de manier, waarop ze hen laat ontsnappen via een touw aan de muur (2:16). In 2:17,18,21 wordt gesproken over het purperen touw aan de muur, dat haar en haar familie tot redding zal zijn, als dat aan de muur hangt, zullen zij gespaard worden. Een belangrijk onderdeel van de ‘eed’ is, dat Rachab haar mond moet houden over wat afgesproken is (2:14,20).

  3. Overigens is de context van Jozua 6 ook niet onbelangrijk, waar Jericho instort na zes dagen rond de stad lopen en de zevende dag op de ramshoorn blazen. In Jozua 6:17 wordt Rachabs moedige daad van het ‘verbergen’ (v. 25) genoemd.↩︎

Scroll naar boven