Jesaja 56,1-7

Vertaling

1
Bewaar het recht en doe gerechtigheid
want mijn bevrijding staat op het punt te komen
En mijn gerechtigheid om aan de dag te treden.
2
Gelukkig een sterveling die dit doet,
een mensenkind die hieraan vasthoudt,
die de sabbat houdt zonder die te ontwijden,
die zijn hand bewaart om geen enkel kwaad te doen.
3
Laat wie behoort tot de vreemdelingen niet zeggen,
wie zich aansluit bij de Eeuwige met de woorden:
De Eeuwige sluit mij toch uit van zijn volk,
Laat de eunuch niet zeggen:
Kijk, ik ben een dorre boom.
4
want zo zegt de Eeuwige tot de eunuchen,
die mijn sabbatten houden
en verkiezen wat mijn welgevallen heeft
en vasthouden aan mijn verbond.
5
Ik geef hen in mijn huis en binnen mijn muren
en hand en een naam, beter dan mijn zonen en mijn dochters,
Een eeuwige naam geef ik hem, die niet zal verdwijnen.
6
En de zonen van de vreemde die zich aansluit bij de Eeuwige
om hem te dienen en uit liefde voor de naam van de Eeuwige om zijn dienaren te zijn,
Ieder die de sabbat houdt zonder die te ontwijden
En vasthoudt aan mijn verbond,
7
Hen breng ik naar mijn heilige berg,
Hen schenk ik vreugde in mijn gebedshuis,
Hun brand- en slachtoffers tot welgevallen op mijn altaar,
Want mijn huis zal een gebedshuis heten voor alle volken.
Scroll naar boven