Jesaja 49,1-7

 


1
Hoort naar mij, zeekusten,
(en) luistert aandachtig, verre volken1
De Eeuwige, al in2 de moederschoot heeft Hij mij geroepen,
al vanaf (mijn groei in) het binnenste van mijn moeder heeft Hij mijn naam genoemd.
2
Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard.
in de beschutting van zijn hand hield Hij mij verborgen.
Hij maakte mij tot een scherpe pijl.
In zijn pijlkoker stak Hij mij weg.
3
Hij zei tot mij:
‘Mijn dienaar ben jij.
Israël, in/door jou toon Ik mij luisterrijk.’
4
Toen zei ik:
‘Voor niets heb ik mij afgemat,
tevergeefs en zinloos heb ik mijn kracht verdaan.
Maar de Eeuwige is mijn rechter,3
en mijn God zal mijn belonen.’4
5
Dan zegt de Eeuwige
die mij vanaf de moederschoot vormde tot dienaar voor Hem
om Jakob naar Hem terug te brengen
en dat Israël tot Hem wordt verzameld,5
-Ik ben gewichtig in de ogen van de Eeuwige.
Mijn God is mijn kracht.-
6
Hij zei:
‘Het is te weinig dat jij mij een dienaar bent
om de stammen van Jakob te doen opstaan
en de overlevenden6 van Israël terug te brengen.
Ik stel7 jou tot een licht voor de volken
opdat mijn heil zal reiken tot het eind van de aarde.’
7
Dit zegt de Eeuwige,
bevrijder van Israël, zijn heilige,
tot de verachte ziel,
tot wie het volk verafschuwt,
tot de dienaar van heersers:
‘Koningen zullen zien en opstaan,
vorsten zich neerwerpen,
vanwege de Eeuwige omdat Hij betrouwbaar is,
de heilige van Israël,
en Hij jou heeft uitgekozen.’
 

Noten

  1. Het מרחוק is hier met ‘volken’ verbonden. In hun vertaling trekken Buber-Rosenzweig het bij luisteren: ‘Fernher aufmerkt, Nationen!’↩︎

  2. Letterlijk: ‘vanaf’.↩︎

  3. Letterlijk: mijn rechtszaak is bij de Eeuwige↩︎

  4. Letterlijk: mijn loon is bij mijn God.↩︎

  5. לא: lees: לו↩︎

  6. Naardense Bijbel: ’twijgen’↩︎

  7. Performatief↩︎

Scroll naar boven