Jesaja 45,1-7

Vertaling

1
Aldus spreekt Jhwh tot zijn gezalfde, tot Cyrus,
die (zegt Jhwh) ik bij zijn rechterhand grijp
om volken vóór hem uit te vertreden
terwijl ik de heupen van koningen losmaak
om deuren vóór hem uit te openen
terwijl poorten niet worden gesloten:
`ik ben het, die vóór je uitga
en ringmuren vlak maak
deuren van koper verbrijzel ik
en ijzeren sluitbalken verbreek ik
3
en dan geef ik je schatten van de duisternis en voorraden van verborgen plaatsen 
opdat je weet dat ik Jhwh ben,
degene die (je) bij je naam roep, de God van Israël,
4
Het is ter wille van mijn dienaar Jakob en Israël mijn verkorene,
dat ik jou bij name heb geroepen,
ik gaf je een erenaam,
– ook al kende je mij niet -:
5
ik ben Jhwh
en niemand anders,
behalve mij (is er) geen God –
Ik gordde jou,
– ook al kende je mij niet -,
6
opdat men weet vanaf het opgaan van de zon en vanaf haar ondergaan,
dat er niemand is buiten mij:
Ik ben Jhwh
en niemand anders,
7
degene die het licht formeert en de duisternis schept,
degene die vrede sticht en onheil schept.
Ik ben het, Jhwh, degene-die-dit-alles-tot-stand-brengt.´
Scroll naar boven