Jesaja 12,1-6

 


1
Op die dag zul je zeggen:
Ik loof u, JHWH!
Ja, Gij zijt woedend op mij geweest,
maar laat uw woede keren –
Gij troost mij.1
2
Zie, God is mijn bevrijding2 :
ik weet mij veilig, ik beef niet3 .
Ja, mijn kracht, mijn lied is JH, JHWH4,
hij is mij tot bevrijding geworden.
3
Met vreugde zullen jullie water scheppen
uit de bronnen van bevrijding!
4
Op die dag zullen jullie zeggen5 :
Loof JHWH, roep zijn naam uit,
maak onder de volken zijn werken6 bekend,
maak indachtig dat zijn naam hoogverheven is.
5
Zing een lied voor JHWH,
ja, heerlijke dingen heeft hij gedaan:
laat het bekend gemaakt worden op heel de aarde.
6
juich en jubel,
bewoonster van Sion,
ja, groot is in je midden de Heilige van Israël!
 

Noten

  1. Het thema van de troost wordt in Jes. 40-52 opgepakt en uitgewerkt. Zie o.a. de roep om troost in 40:1 en het perfectum ‘JHWH heeft zijn volk getroost’ in 52:9.↩︎

  2. Driemaal het woord יְשׁוּע in deze twee verzen, kernwoord: bevrijding! ‘Hij is mij tot bevrijding geworden’, zo ook in het lied van Mozes (Ex. 15:2) dat hier geciteerd wordt.↩︎

  3. Woordspel/ binnenrijm om de tegenstelling te versterken:אֶבְטַ֖ח וְלֹ֣א אֶפְחָ֑ד↩︎

  4. Hier de zeldzame combinatie van het tetragrammaton met de verkorte vorm ervan: יָ֣הּ יְהוָ֔ה, vgl. Jes. 26:4 en nogmaals Ex. 15:2. זִמְרָה kan ‘lied’ betekenen (vgl. mizmor = Psalm), maar ook ‘sterkte’; met de twee betekenissen wordt hier gespeeld, sterkte is immers ook het synoniem van het woord ervoor, ‘kracht’. Maar zie vervolgens v. 5: zing een lied!↩︎

  5. Herneming van v. 1, terwijl de tekst met v. 3 in het meervoud is overgegaan.↩︎

  6. Niet het bekende ‘daad’ van עָשָׂה, maar het minder voorkomende עֲלִילָה, ‘actie, praktijk, doen en laten’.↩︎

Scroll naar boven