Filippenzen 2,5-11

Vertaling

5
Bedenk dan onder jullie datgene wat ook in Christus Jezus is:
6
die in de gestalte Gods bestaande
het aan God gelijk-zijn niet als buit heeft beschouwd;
7
maar zichzelf ontledigd heeft
en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen
en gelijkenis van mensen is geworden
en in zijn houding bevonden als een mens:
8
maakte hij zichzelf gering
en werd gehoorzaam tot de dood,
de dood aan het kruis;
9
Daarom juist verhief God hem hoog
en begenadigde hem met de naam
hoger dan elke naam,
10
opdat in die naam van Jezus elke knie zich buigt
van hemelingen, aardbewoners en hellegeesten,
11
en elke tong belijdt:
HEER is Jezus Christus
tot eer van God de Vader.
Scroll naar boven