Ezechiël 11,17-20

Vertaling

17
‘Zeg daarom:
“Zo zegt mijn heer, JHWH:
‘Ik zal u verzamelen uit de volken,
Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarin u verspreid bent,
en Ik zal u de grond van Israël geven.
18
Zij zullen daarheen komen
en al zijn cultusbeelden en al zijn gruwelen daaruit verwijderen.
19
Ik geef hun één hart
en een nieuwe geest zal ik in uw binnenste geven.
Ik verwijder het hart van steen uit hun vlees
en geef hun een hart van vlees,
20
opdat zij in mijn verordeningen zullen gaan
en mijn rechtsregels bewaren en doen.
Dan zijn ze Mij een volk,
en zal Ík hun een god zijn.’”
Scroll naar boven