Exodus 24,12-18

 


12
Toen zei JHWH tot Mozes:
‘Klim tot mij de berg op
en blijf daar;
ik zal je stenen tafels geven:
de onderwijzing en het gebod,
die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen.’
13
Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua.
Mozes klom op tot de godsberg.
14
Tot de oudsten zegt hij:
‘Wacht hier op ons
totdat wij tot jullie terugkeren.
Zie, Aäron en Chur zijn bij jullie
wie beheerszaken heeft, dient hen te benaderen.’
15
Mozes klom op tot de berg.
 
De wolk echter bedekte de berg,
16
– de heerlijkheid van JHWH woonde op de berg Sinai –
de wolk bedekte hem zes dagen.
 
Toen riep hij tot Mozes op de zevende dag uit het midden van de wolk.
17
– Het zien van de heerlijkheid van JHWH was als een etend vuur
op de top van de berg voor de ogen van de zonen van Israël –
18
Mozes kwam in het midden van de wolk,
hij klom op tot de berg.
Scroll naar boven